Språklärarwebbinariet: Autentiskt material i språkundervisning - strategier och motivation

  • Datum: –17.00
  • Plats: Digitalt via e-mötestjänsten Zoom
  • Föreläsare: Fredrika Nyström, Maria Håkansson Ramberg, Klara Hansson, Berta Gonzalez Guarro
  • Arrangör: FBA
  • Kontaktperson: Maria Håkansson Ramberg
  • Seminarium

Att använda autentiskt material i språkundervisningen kan på många sätt vara en utmaning. Utifrån forskning om autentiskt material diskuteras definitioner och synsätt på vad autentiskt material är och möjliga användningsområden i undervisningen. I webbinariet ges även konkreta exempel från ett pågående projekt om autentiskt material och motivation i spanskundervisningen på grundskolan.

Webbinariet riktar sig till lärare i engelska, moderna språk, modersmål och Svenska som andraspråk och ges på svenska.

 

Anmäl dig här! 

Fler utbildningar i det kortare formatet

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2022-06-08