Studiehandledares egna beskrivningar och erfarenheter av yrket och professionella utveckling.

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom. Länk kommer vid anmälan.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Hassan Sharif
  • Seminarium

Välkommen till en digital och kostnadsfri seminarieserie med fokus på studiehandledares egna beskrivningar och erfarenheter av yrket och professionella utveckling.

Seminarieserien är ett forum för diskussion, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling om studiehandledning. Vi kommer under fyra tillfällen, med utgångspunkt i forskning och styrdokument, diskutera hur studiehandledare förstår och beskriver sitt arbete. Vad studiehandledare anser vara viktigt i studiehandledningens teori och praktik och professionella utveckling. Ditt deltagande är mycket värdefull för att vi ska kunna skräddarsy framtida fortbildningsinsatser för studiehandledare och för skolans personal om studiehandledning på modersmålet.

Seminarieserien är kostnadsfri och sker digital via ZOOM fyra tillfällen under vårterminen 2023.

Exempel på frågor som kommer att tas upp

• Vad och hur gör studiehandledare för att hantera utmaningar i sitt arbete, t ex med att skapa professionella relationer till elever, föräldrar, klass- eller ämneslärare och övrig skolpersonal?

• Vilka kompetenser, förmågor och förutsättningar anser studiehandledare vara nödvändiga för deras yrkesutövning och professionella utveckling? 

Seminarietillfällen

tisdag 21/2 kl.10-12
måndag 27/3 kl.10-12
måndag 24/4 kl.10-12
måndag 15/5 kl.10-12

ZOOM-länk skickas endast till de som anmäler sig till seminarieserien. Sista anmälningsdatum till detta seminarium är 19 februari.

 

Länk till anmälan

 

Fler utbildningar i det kortare formatet

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2023-11-23