För lärare i språk: Språklärarwebbinariet: Verb i presens en torsdag i november? - Strategier och aktiviteter för lärarens egen motivation

Språklärarwebbinariet riktar sig till lärare i engelska, moderna språk, modersmål och svenska som andraspråk inom alla skolformer och alla färdighetsnivåer.

Professor Åsta Haukås från Universitetet i Bergen delar med sig av sin forskning om seniora språklärare och vad som har motiverat dem genom åren. Vi får också konkreta förslag från två erfarna språklärare på aktiviteter som inspirerar dem och höjer deras egen motivation i klassrummet, t ex en torsdag i november.

Till anmälan

 

Fler utbildningar i det kortare formatet

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2023-11-23