Fortbildningsdag för VFU-handledare i moderna språk - Tema: "Hur stödjer vi utvecklingen av den didaktiska kompetensen hos våra språklärarstudenter?"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Digitalt via e-mötestjänsten Zoom
  • Föreläsare: Nicolas Manuguerra Débora Rottenberg Helena Lindqvist
  • Webbsida
  • Arrangör: FBA
  • Kontaktperson: Nicolas Manuguerra
  • Temadag

Fortbildningsdag för VFU-handledare i moderna språk Tema: "Hur stödjer vi utvecklingen av den didaktiska kompetensen hos våra språklärartudenter?"

Välkommen till en fortbildningdag för VFU-handledare i moderna språk med tema Hur stödjer vi utvecklingen av den didaktiska kompetensen hos våra språklärartudenter?". 

Programmet publiceras i början av terminen. 

Evenemang är hybrid och registrering sker via denna länk: 

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/93323

Fler utbildningar i det kortare formatet

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2023-11-23