För lärare i tyska: E-Learnscene - att arbeta med lärandescenarier för en motiverande tyskundervisning

  • Datum: –17.00
  • Plats: Digitalt via e-mötestjänsten Zoom. Länk till Zoom skickas ut ca en vecka före seminariet.
  • Föreläsare: Christine Fredriksson, Göteborgs universitet
  • Arrangör: FBA
  • Kontaktperson: Maria Håkansson Ramberg
  • Seminarium

Undervisar du i tyska inom grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning? Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, FBA (Uppsala universitet) bjuder in till ett webbinarium om projektet E-Learnscene, ett Erasmus+ Projekt mellan Sydtirolen, Belgien, Polen och Sverige för och med lärare i tyska som syftar till att utveckla lärandescenarier för språkundervisningen.

I webbinariet presenteras innovativa och praktiska lärandeaktiviteter som har visat sig kunna motivera elever att lära sig tyska. Lärandescenarierna inspirerar även till användning av digitala verktyg och kan anpassas till olika åldrar och språknivåer. Webbinariet ger dig konkreta tips och undervisningsmaterial för tillämpning i tyskundervisningen.

Webbinariet ges på tyska.

Länk till anmälan: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/93449

Fler utbildningar i det kortare formatet

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2023-11-23