Fortbildning för modersmålslärare

  • Datum: –17.30
  • Plats: Digitalt via e-mötestjänsten Zoom. Länk till Zoom skickas ut ca en vecka före seminariet.
  • Föreläsare: Marita Gareis
  • Arrangör: FBA
  • Kontaktperson: Marita Gareis
  • Telefon: 0701679012
  • Seminarium

Webbinarium om betyg och bedömning i modersmålsundervisningen

12 oktober 2023 kl. 15:30 -17:30 i ZOOM

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering inbjuder dig, som arbetar som modersmålslärare, till ett webbinarium om betyg och bedömning. I fokus står betydelsen av den formativa och summativa bedömningen i undervisningen samt betygsättningen i ämnet modersmål med utgångspunkt i aktuella styrdokument. Efter en föreläsning erbjuds möjlighet att utbyta erfarenheter och att diskutera i mindre grupper i en workshop.

 

Vänligen anmäl dig här!

 

 

Program

15.30 – 16.15 Föreläsning: Den formativa och summativa bedömningen i                                             modersmålsundervisningen 

16.15 – 16.30 Paus

16.30 – 17.30 Workshop:   Elevanpassad feedback i modersmålsundervisningen

 

 

Fler utbildningar i det kortare formatet

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2023-11-23