Webbinarium om att arbeta tematiskt i språkundervisningen

  • Datum: –17.30
  • Plats: Digitalt via e-mötestjänsten Zoom. Länk till Zoom skickas ut ca en vecka före seminariet.
  • Föreläsare: Marita Gareis
  • Arrangör: FBA
  • Kontaktperson: Marita Gareis
  • Telefon: 0701679012
  • Seminarium

Att arbeta tematiskt – med fokus på elevernas kommunikation i språkklassrummet

2 oktober 2023, 15:30-17:30

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering anordnar ett webbinarium med syfte att förmedlar kunskaper om tematiskt arbete i språkundervisningen som tar sin utgångspunkt i den handlingsorienterade grundsynen på språkinlärning och språkanvändning representerad  i Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS) och CEFR Companion Volume.

Webbinariet vänder sig till lärare i engelska, moderna språk, svenska som andraspråk och modersmål och behandlar olika perspektiv på tematiskt arbete, det vill säga att elevgruppen arbetar med samma tema under en period.  Fokus ligger på konkreta undervisningsexempel kring tematiskt arbete för reception, produktion och interaktion i språkklassrummet

Webbinariet ges på svenska.

Vänligen anmäl dig här.

Program

15:30 – 16:15 Att arbeta tematiskt i språkundervisningen – ett kommunikativt arbetssätt i  språkklassrummet (Marita Gareis)

16:15 – 16:30 Paus

16:30 – 17:30 Tematiskt arbete i språkundervisningen – konkreta exempel (Karin Jansson)

Medverkande:

Marita Gareis: Universitetsadjunkt, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering,     Uppsala universitet

Karin Jansson: Förstelärare, Sollentuna Musikklasser

Fler utbildningar i det kortare formatet

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2023-11-23