Skandinavisk Konferens för Lärare och Lärarutbildare i språk, SKOLU

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus
  • Föreläsare: Forskare och verksamma lärare. Program publiceras inom kort.
  • Webbsida
  • Arrangör: Fortbildningsavdelning (FBA)
  • Kontaktperson: Charlotte Lindgren
  • Konferens

Under SKOLU-2023 erbjuds föreläsningar och workshops för och av språklärare och forskare. Konferensen blir ett tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter på temat "Feedback i språkinlärning - skriftlig och muntlig feedback, ur lärar- och elevperspektiv".

Fortbildningsavdelning (FBA) vid Uppsala universitet anordnar den 26–27 oktober en konferens, SKOLU 2023, på temat feedback i språkinlärning. Konferensen vänder sig till lärare, lärarutbildare och forskare, och är resultatet av ett samarbete mellan Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) i Danmark, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen i Norge och Fortbildningsavdelning (FBA) vid Uppsala universitet i Sverige. Det är Uppsala universitets tur att anordna konferensen i år.

Fler utbildningar i det kortare formatet

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2023-11-23