Fortbildning för alla språklärare

Fortbildningsavdelningen erbjuder kurser och andra aktiviteter för lärare i alla språk, samt andra resurser för planering och undervisning.

Språkinlärning och språkutveckling – för alla lärare

En stor del av den forskning som bedrivs inom vårt område handlar om språk, språkinlärning och språkutveckling mer generellt. Jämsides med  språk- och ämnesspecifik verksamhet erbjuder FBA poänggivande kurser, seminarier och skräddarsydd fortbildning för alla språklärare oavsett språk.

I samarbete med EDU Uppdrag skräddarsyr FBA lärarfortbildning för Skolverket, kommuner, skolchefer och lärare i kommunala skolor och i friskolor. Projekten planeras och utformas tillsammans med uppdragsgivaren utifrån identifierade behov och i linje med organisationens övergripande strategier för internationaliseringsarbetet.


Senast uppdaterad: 2021-11-24