Fortbildning för lärare i tyska

Har du som tysklärare funderat på att fortbilda dig?

Då har du säkert också reflekterat en hel del kring din undervisning och känt att du vill utöka din kompetens och fördjupa dig i aktuell språkdidaktisk forskning samt aktualisera dina kunskaper om de tysktalande ländernas kulturella, ekonomiska och sociala utveckling.

Kunskaper är färskvara och många nya idéer förbrukas fort. Det finns anledning att skapa en mer hållbar språkundervisning som ger eleverna förutsättningar att utveckla sina kommunikativa och kulturella förmågor med målet att kunna använda tyska i många olika miljöer och sammanhang både skriftligt och muntligt. 

Kontakt: Marita Gareis

Poänggivande kurser

Vi ger poänggivande kurser i språk och språkrelaterade ämnen, där forskning knyts samman med beprövad erfarenhet från skolans verksamhet.

Utbildningsutbud för VT23

Resurser

Nyanlända elever – korta filmföreläsningar och länkar till resurser
När skolor får nyanlända elever är det många frågor som väcks. På den här sidan hittar du som är lärare, rektor, studiehandledare eller modersmålslärare korta inspelade föreläsningar som går igenom grundläggande aspekter av fyra områden som är bra att ha koll på, och planera för, i mottagning av nyanlända elever.

Europeisk språkportfolio
Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet. Här ingår Språkpasset, Språkbiografin, Språkdossiern och Portfolior för nedladdning.

Utbildning i det kortare formatet

Har du svårt att hinna läsa en hel kurs? Vi erbjuder seminarier, lärardagar, webbinarier med mera.

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Seminarier, lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2022-11-23