Fortbildning för lärare i tyska

Fortbildning för lärare i tyska

Har du som tysklärare funderat på att fortbilda dig?

Då har du säkert också reflekterat en hel del kring din undervisning och känt att du vill utöka din kompetens och fördjupa dig i aktuell språkdidaktisk forskning samt aktualisera dina kunskaper om de tysktalande ländernas kulturella, ekonomiska och sociala utveckling. Kunskaper är färskvara och många nya idéer förbrukas fort. Det finns anledning att skapa en mer hållbar språkundervisning som ger eleverna förutsättningar att utveckla sina kommunikativa och kulturella förmågor med målet att kunna använda tyska i många olika miljöer och sammanhang både skriftligt och muntligt. 

Just nu pågår en revidering av de aktuella kurs- och ämnesplanerna i moderna språk och betygssystemet ses över. På Skolverkets hemsida kan du läsa: 

”Målet med revideringen är att ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i lärares undervisning. Målet är också att kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärare sätter betyg. Revideringen ska på så sätt stärka möjligheten att skapa god kvalitet i undervisningen och ge bättre förutsättningar för lärare att sätta betyg utifrån ett bredare betygsunderlag.” (www.skolverket.se)

Med vårt fortbildningsutbud i tyska vill vi ge tillfällen och mötesplatser för tysklärarna att diskutera aktuell forskning och erfarenheter från det egna språkklassrummet, samt utveckla hållbara metoder och strategier.


Senast uppdaterad: 2021-05-21