Deutsch unterrichten in einer multimodalen Welt

Att undervisa tyska I en multimodal värld

24 April 2020 online via Zoom

Idag utgör datorn och webben ett naturligt inslag i elevernas vardagsliv. För språklärarna utgör de multimodala redskapen en oändlig resurs för språkundervisningen.

Seminariet Att undervisa tyska i en multimodal värld ger deltagarna ökad kunskap om olika teoretiska perspektiv på multimodalt lärande och exempel på hur multimodala resurser kan användas för en kreativ och stimulerande tyskundervisning.

Fullt program kan läsas här!

Följande områden utgör exempel på kursens innehåll:

  • aktuell språkdidaktisk forskning med fokus på multimodalitet i lärandeprocessen,
  • olika multimodala kanaler för elevernas allsidiga kommunikativa förmåga i tyska,
  • planera projekt- och temaarbeten med multimodalt verktyg med omvärldskunskap i fokus.

Seminariet vänder sig till lärare i tyska. Under de två workshopen ges konkreta exempel för klassrummet.

Kursspråket är tyska.

Fakta om kursen

Tid: 24 april 2020, kl. 12:30 -16:30

Plats: Online via Zoom, https://uu-se.zoom.us/j/967412939

Anmälan: Senast 15 april 2020 via detta formulär, (anmälan stänger när max. antal deltagare uppnås) 

Antal platser: 25

Seminariet är kostnadsfritt. Observera att platsantalet är begränsat.