Forskningsprojekt

Pågående projekt

Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer 2020-2023

Medverkande forskare: Katarina Gustafson (projektledare), Danielle Ekman Ladru (Stockholms universitet), Karin Litsner (doktorand)
Finansiär: FORMAS, inom ramen för Nationella forskningsprogrammet för ”Hållbart samhällsbyggande”.
Projektperiod: 2019-2023

Mer information om projektet

De oväntade naturvetarna

Medverkande forskare: Anne-Sofie Nyström, Anna Danielsson (projektledare, Stockholms universitet), Anders Johansson (Chalmers) och Allison Gonsalves (McGill University/Kanada)
Finansiär: VetenskapsrådetProjektperiod: 2019–2022

Mer information om projektet

Rasism och diskriminering i den svenska förskolan och skolan

Medverkande forskare: Hassan Sharif, Anne-Sofie Nyström Claes Tängh Wrangel (projektledare, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism)
Finansiär: Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS) 
Projektperiod: HT 2022.

Forskarnätverket Rasism och diskriminering i den svenska förskolan och skolan

Medverkande forskare: Hassan Sharif, Anne-Sofie Nyström Claes Tängh Wrangel (projektledare, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism)
Finansiär: Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS) 
Projektperiod: HT 2022.

Mer information om nätverket

Positivt beteendestöd i skolan - kausala mekanismer och interaktiva processer

Medverkande forskare: Johanna Svahn, Ann-Carita Evaldsson, Martin Karlberg (Projektledare) och Nina Klang,
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektperiod: 2022-01-01 – 2025-12-31

Mer information om projektet

Att göra plats för lek i staden: Om barns utomhuslek och mobila praktiker på förskolor i Stockholms innerstad (doktorandprojekt)

Karin Litsner, doktorand i pedagogik
Handledare: Katarina Gustafson och Danielle Ekman Ladru

Mer information om projektet

Nyligen avslutade projekt

Lärande i staden – tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik

Projektledare: Katarina Gustafson
Finansiär: Vetenskapsrådet'

Lärande inom politik och ungas föreningsdeltagande. 

Projektledare: Peter Waara

Staging the successful student in higher education: A comparative study of men, masculinities, and self-worth protecting strategies in competitive contexts. 

Projektledare: Anne-Sofie Nyström
Finansiär: Vetenskapsrådet

Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor

Projektledare: Danielle Ekman Ladru
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Senast uppdaterad: 2023-11-23