Pubikationer

Här presenteras ett urval av forskargruppen senaste publikationer.

 • Gustafson, Katarina

  Teen Lives around the World: Sweden.

  Ingår i Teen Lives around the World. A Global Encyclopedia., s. 535-546, 2020.

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  Utbildningshistoria

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 31-34, 2019.

 • Larsson, Esbjörn; Prytz, Johan

  Läroverk och gymnasieskola

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 151-177, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  Frivillighet eller plikt?: Perspektiv på värnplikten som personalförsörjningssystem

  2019.

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  Utbildningshistoria: En introduktion

  Studentlitteratur AB, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  Boys and Girls in the Service of Total War: Defense Service Training in Swedish Schools During World War II

  Ingår i War and Childhood in the Era of the Two World Wars, s. 113-127, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  A pedagogical revolution at grassroots level: The introduction and early spread of the monitorial system in Sweden

  2019.

 • Larsson, Esbjörn

  Utbildning och social klass

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 403-427, 2019.

 • Karlsson Sjögren, Åsa; Larsson, Esbjörn; Rimm, Stefan

  Agents and subjects: schooling and conceptions of citizenship in early nineteenth-century Sweden

  Ingår i History of Education, s. 297-316, 2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn; Christensson, Jakob

  Svensson, Peter (Per) Reinhold

  Ingår i Svenskt biografiskt lexikon, s. 728 728-731 731, 2019.

 • Sharif, Hassan

  Migration, nation och etnicitet -: nyanlända ungdomars beskrivning av migrationsprocessen från Irak till Södertälje

  Ingår i Socialt arbete i storstaden, s. 78-93, 2019.

 • Sharif, Hassan

  Migration, nation och etnicitet –: nyanlända ungdomars beskrivningar av migrationsprocessen från Irak till Sverige och Södertälje

  Ingår i Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik, s. 190-, 2019.

 • Evaldsson, Ann-Carita; Svahn, Johanna

  Tracing unique trajectores of participation for a 'girl with ADHD': From 'unwilling student' to 'agentive learning'

  Ingår i Emotional and Behavioural Difficulties, s. 254-272, 2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  1800-talets utbildningsrevolution

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 741-750, 2019.

 • Karlsson, Marie; Hallsén, Stina; Svahn, Johanna

  Parental involvement in Sweden exemplified through national policy on homework support

  Ingår i Parental Involvement across European Education Systems, s. 120-132, 2019.

 • Svahn, Johanna; Helen, Melander Bowden

  Interactional and epistemic challenges in students' help-seeking in sessions of mathematical homework support: Presenting the problem

  Ingår i Classroom Discourse, 2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Carola Christina Eneroth

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Helena Larsdotter Westerlund

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Evelina Wilhelmina Fahnehjelm

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Alma Fredrika Mathilda Detthow

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Gustafson, Katarina; Melander, Helen

  Berättelser om måltider i en mobil förskola

  Ingår i Berättelser, s. 19-35, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  On the Changing Perceptions of Women’s Role in the Nation’s Defence during the Age of Total War: The Introduction of Defence Service Training for Girls in Sweden during World War II

  2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Introduktionen av flickors värntjänstutbildning under andra världskriget: En studie av förändrade uppfattningar om kvinnors verksamhetssfär i det totala krigets tidsålder

  Ingår i Gender, History, Futures, s. 199-207, 2018.

  Open access
 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  'Yay, a downhill!': Mobile preschool children's collective mobility practices and 'doing' space in walks in line

  Ingår i Journal of Pedagogy, s. 87-107, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Hyddans son i ett framväxande parallellskolesystem: Skolavgifter och försörjningskrav vid de svenska allmänna skolorna under 1800-talets första hälft

  Ingår i Norsk pedagogisk tidsskrift, s. 133-144, 2018.

  Open access