Publikationer

Här presenteras ett urval av forskargruppen senaste publikationer.

 • Harju, Anne; Balldin, Jutta; Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  Children’s education in ‘good’ nature: Perceptions of activities in nature spaces in mobile preschools.

  Ingår i Global studies of childhood., 2020.

 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  Children's collective embodiment - Mobility practices and materialities in mobile preschools

  Ingår i Population, Space and Place, 2020.

  Open access
 • Gustafson, Katarina; Danielle, Ekman Ladru

  Children’s socialization into the mobile preschool: a priming event collectively performed by novice children, ‘old-timers’, and pedagogues

  Ingår i European Early Childhood Education Research Journal, 2020.

  Open access
 • Sharif, Hassan; León Rosales, René

  ”Man plockar poäng på oss.”: Kunskapsexploatering och interkulturella praktiker i akademin.

  Ingår i Från interkulturell pedagogik till romska studier. , s. 25-36, 2020.

 • Gustafson, Katarina

  Sweden

  Ingår i Teen Lives around the World, s. 535-546, 2020.

 • Larsson, Esbjörn

  Boys and Girls in the Service of Total War: Defense Service Training in Swedish Schools During World War II

  Ingår i War and Childhood in the Era of the Two World Wars, s. 113-127, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  A pedagogical revolution at grassroots level: The introduction and early spread of the monitorial system in Sweden

  2019.

 • Karlsson Sjögren, Åsa; Larsson, Esbjörn; Rimm, Stefan

  Agents and subjects: schooling and conceptions of citizenship in early nineteenth-century Sweden

  Ingår i History of Education, s. 297-316, 2019.

  Open access
 • Sharif, Hassan

  Migration, nation och etnicitet -: nyanlända ungdomars beskrivning av migrationsprocessen från Irak till Södertälje

  Ingår i Socialt arbete i storstaden, s. 78-93, 2019.

 • Sharif, Hassan

  Migration, nation och etnicitet –: nyanlända ungdomars beskrivningar av migrationsprocessen från Irak till Sverige och Södertälje

  Ingår i Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik, s. 190-, 2019.

 • Evaldsson, Ann-Carita; Svahn, Johanna

  Tracing unique trajectores of participation for a 'girl with ADHD': From 'unwilling student' to 'agentive learning'

  Ingår i Emotional and Behavioural Difficulties, s. 254-272, 2019.

  Open access
 • León Rosales, René; Jonsson, Rickard

  Skolan som antirasistiskt rum?

  Ingår i Educare - Vetenskapliga skrifter, s. 1-15, 2019.

  Open access
 • León Rosales, René

  Att säga som det är: (in)tolerans som maskulin performans

  Ingår i Educare - Vetenskapliga skrifter, s. 94-119, 2019.

  Open access
 • Svahn, Johanna; Helen, Melander Bowden

  Interactional and epistemic challenges in students' help-seeking in sessions of mathematical homework support: Presenting the problem

  Ingår i Classroom Discourse, 2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn; Christensson, Jakob

  Svensson, Peter (Per) Reinhold

  Ingår i Svenskt biografiskt lexikon, s. 728-731, 2019.

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  Utbildningshistoria: En introduktion

  Studentlitteratur AB, 2019.

 • Larsson, Esbjörn; Prytz, Johan

  Läroverk och gymnasieskola

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 151-177, 2019.

 • Karlsson, Marie; Hallsén, Stina; Svahn, Johanna

  Parental involvement in Sweden exemplified through national policy on homework support

  Ingår i Parental Involvement across European Education Systems, s. 120-132, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  Utbildning och social klass

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 403-427, 2019.

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes

  Utbildningshistoria

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 31-34, 2019.

 • Larsson, Esbjörn

  Frivillighet eller plikt?: Perspektiv på värnplikten som personalförsörjningssystem

  2019.

 • Forsberg, Eva; Hallsén, Stina; Karlsson, Marie; Melander Bowden, Helen et al.

  The Many Faces of Shadow Education: a Nordic Case

  2019.

 • Larsson, Esbjörn

  1800-talets utbildningsrevolution

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 741-750, 2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Carola Christina Eneroth

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Helena Larsdotter Westerlund

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access