Seminarieserie om rasism i förskola och skola

Saknar du tillräckliga kunskaper om hur man kan arbeta för att motverka rasism i förskola och skola? Vill du veta mer om rasismens vad, hur och varför? Barn- och ungdomsvetenskapen och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet anordnar en seminarieserie om rasism i förskola och skola. Seminareiserien startade våren 2022 och fortsätter våren 2023.

Seminarierna riktar sig till studenter inriktade mot arbete med barn och unga (med blivande lärare som främsta målgrupp), liksom till yrkesverksamma lärare samt anställda vid Uppsala universitet.

Syftet med seminarieserien är att lyfta frågor kring rasism och initiera diskussion och reflektion. Här har du möjlighet att lyssna till forskare och att ställa frågor och samtala om rasism i pedagogiska verksamheter.

En skola utan rymlighet: Ungdomars upplevelser av rasism i skolan

Tisdag 31 januari, 15.15-17 - OBS! Inställt på grund av sjukdom.
FANNY PÉREZ ARONSSON (Stockholms universitet)

Kulturell rasism och exkludering i skola och utbildning trots goda intentioner – observationer och erfarenheter av skolans undervisning

Tisdag 28 februari, 15.15-17
OSA LUNDBERG (Malmö universitet)
Mötesrum i Zoom
Ingen föranmälan krävs

Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap: Antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning

Tisdag 28 mars, 15.15-17
MIRJAM KATZIN (Lunds universitet)
Mötesrum i Zoom
Ingen föranmälan krävs

Demokratistärkande arbete i skolan för att motverka rasism: Vad gör Forum för levande historia?

Tisdag 25 april, 15.15-17
DANIEL STRAND (Forum för levande historia)
Mötesrum i Zoom
Ingen föranmälan krävs

Kontaktpersoner: Anne-Sofie NyströmHassan SharifClaes Tängh Wrangel

Senast uppdaterad: 2023-01-31