Ämnesdidaktik i samhällsvetenskap och humaniora (ÄDISH)

Foto: Alexandre Duret-Lutz

Undervisning i geografi, historia, samhällskunskap och religion på alla stadier är i centrum för den forskning som bedrivs i ÄDISH. Forskningen som gruppen arbetar med undersöker till exempel vad som är viktigt och svårt för elever att lära sig i de olika ämnena och hur undervisning kan designas för att stödja elevernas lärande. Forskningen bedrivs utifrån en mångfald av teorier och metoder för att kunna bidra med kunskap om den komplexitet som karakteriserar undervisning i de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena. Studierna som genomförs kan vara tydligt ämnesspecifika med direkt koppling till skolans SO-ämnen samt mer ämnesövergripande med fokus på till exempel frågor om rättvisa, hållbarhet, mångfald och digital källkritik. Med en tydlig förankring i ämnesdidaktiska utmaningar bedrivs forskning i gruppen med relevans särskilt för blivande och aktiva lärare i skolans SO-ämnen.  

Medverkande forskare vid institutionen

Thomas Nygren, professor 
Malin Tväråna, universitetslektor
Robert Thorp, universitetslektor 
Stefan Bengtsson, universitetslektor 
Mattias Arrhenius, FL, provkonstruktör
Kajsa Kramming, FD, provkonstruktör
Olle Nolgård, doktorand 
Olle Uppenberg, doktorand
Jessica Haltorp, doktorand
Virginia Beramendi Heine, doktorand
Markus Al-Afifi Norberg, doktorand
Johan Wickström, universitetslektor
Pernilla Andersson, universitetslektor

Medverkande forskare vid andra institutioner

Malin Löfstedt, docent, universitetslektor
Anna Wrammert, lektor 

Seminarier

Gruppen har öppna seminarier en gång per månad. För mer information kontakta gärna Thomas Nygren

Senast uppdaterad: 2023-11-23