SEGA:D - Serious educational games against disinformation

Syftet med projektet är att skapa nya insikter, metoder och öppningar i användningen av seriösa spel mot desinformation och att främja unga medborgares förmåga att navigera i komplexa digitala miljöer som är fyllda av desinformation. Aktuell forskning understryker vikten av utbildningsinsatser som genomför engagerande interventioner i digitala ekologier där unga människor ofta stöter på vilseledande och falsk information.

Projektet omfattar samarbete mellan forskare som arbetar med speldesign, VR och mobila enheter samt experter inom interaktion mellan människa och dator och utbildningsvetenskap. Vi har nu börjat skapa digitala miljöer för att utforska potentialen hos spel för att lära ut förmågan att skilja mellan korrekt och vilseledande information i sociala medier. Ett annat mål är att främja multiperspektivitet, ett öppet sinne och acceptans av komplexitet, och därigenom förmågan att bedöma komplexa och omtvistade sociala frågor utan enkla lösningar.

Med stöd från Myndigheten för psykologiskt försvar.

Medverkande forskare

Thomas NygrenHelen MelanderCarl-Anton Werner AxelssonJimi Charlie TornbergSteven Bachelder

Nätverk och samarbeten

  • MDU School of Innovation, Design and Engineering
  • The Game School INN
  • Cambridge Social Decision-Making Laboratory
  • Stanford History and Education Group
Senast uppdaterad: 2023-11-23