Senaste avhandlingar i didaktik

 • Betty Petterson-salen, Blåsenhus, von Kraemers allé 1 A, Uppsala 2019-05-14 kl 10:00

  Pihl, Niklas

  Att erbjuda och realisera syften: En didaktisk modellering av undervisning om ett socio-vetenskapligt dilemma i naturkunskap

  Open access
 • Bertil Hammersalen, 24:K104,, von Kraemers allé 1, Uppsala 2016-06-03 kl 13:15

  Bergvall, Ida

  Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik: – en studie om ämnesspråk i TIMSS

  Open access
 • Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala 2016-05-20 kl 13:15

  Persson, Tomas

  De naturvetenskapliga ämnesspråken: De naturvetenskapliga uppgifterna i och elevers resultat från TIMSS 2011 år 8

  Open access
 • Eva Netzeliussalen, von Kraemers Allé 1A, Uppsala 2016-05-13 kl 13:15

  Ståhl, Marie

  Kemiämnets normer och värden: Diskursanalytiska studier av nationella prov i kemi och tillhörande elevtexter

  Open access
 • Eva Netzelius, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2016-09-09 kl 13:15

  Håkansson, Michael

  Politisk tendens, politiskt ögonblick och kreativitet: Studier av miljö- och hållbarhetsundervisning

  Open access
 • Bertil Hammersalen, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2014-09-19 kl 13:00

  Bengtsson, Stefan L.

  Beyond Education and Society: On the Political Life of Education for Sustainable Development

  Open access
 • Eva Netzelius, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2014-03-27 kl 13:15

  Rudsberg, Karin

  Elevers lärande i argumentativa diskussioner om hållbar utveckling

  Open access
 • Gunnar Johansson 14:K120, Blåsenhus, Uppsala 2014-02-26 kl 10:15

  Hedefalk, Maria

  Förskola för hållbar utveckling: Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling

  Open access
 • Gunnar Johanssons sal, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2014-11-07 kl 13:15

  Gejard, Gabriella

  "Jag kan göra matte å minus å plus": Förskolebarns och pedagogers deltagande i matematiska aktiviteter

  Open access
 • Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2014-09-26 kl 13:15

  Torbjörnsson, Tomas

  Solidaritet och utbildning för hållbar utveckling: En studie av förväntningar på och förutsättningar för miljömoraliskt lärande i den svenska gymnasieskolan

  Open access
 • Bertil Hammer, Blåsenhus, Uppsala 2014-02-21 kl 13:00

  Hansson, Petra

  Text, Place and Mobility: Investigations of Outdoor Education, Ecocriticism and Environmental Meaning Making

  Open access
 • Bertil Hammersalen, Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala 2013-03-20 kl 14:15

  Norlin, Per

  Bilderboksstunden i förskolan: Småflodhästarna och Kenta möter Piraten och Spenaten

  Open access
 • Universitetshuset, sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2011-12-02 kl 10:15

  Grannäs, Jan

  Framtidens demokratiska medborgare: Om ungdomar, medborgarskap och demokratifostran i svensk skola

 • Universitetshuset sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2011-04-15 kl 13:15

  Brantefors, Lotta

  Kulturell fostran: En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och utbildning

  Open access
 • Lärosal IX, Universitetshuset, Uppsala 2011-01-21 kl 13:15

  Karlberg, Martin

  Skol-Komet: Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet

  Open access
 • Blåsenhus, sal 14:K120, von Kraemers allé 1, Uppsala 2010-05-21 kl 10:15

  Stenhag, Staffan

  Betyget i matematik: Vad ger grundskolans matematikbetyg för information?

  Open access
 • Universitetshuset, sal IX, Uppsala 2010-04-09 kl 13:00

  Frelin, Anneli

  Teachers' Relational Practices and Professionality

  Open access