Matematik i utbildning - då, nu och i framtiden

Matematikdidaktik

Forskning i matematikdidaktik handlar om undervisning och lärande i matematik. Den matematikdidaktiska forskningsgruppen i Uppsala studerar detta fenomen på olika sätt. Studierna rör alla utbildningsnivåer från förskola till universitet, såväl historiskt som i nutid. Detta inbegriper studier av styrdokument, fortbildningsprojekt, läromedel och prov - inklusive deras inbördes relationer - och klassrumsinteraktion. Gruppen studerar didaktiska aspekter av bland annat algebra, geometri, problemlösning, programmering och digitala verktyg.  Teorier och metoder hämtas från det matematikdidaktiska fältet, men även från exempelvis sociologi, psykologi och lingvistik.

Gruppen har flera internationella och nationella samarbeten. Det handlar om deltagande i andra forskargrupper, men också organisering av nätverk och konferenser. Flera av gruppens medlemmar ingår i olika utvecklingsprojekt, exempelvis utveckling av läromedel och lärarfortbildningsprojekt.

Kontaktpersoner

Kajsa Bråting och Johan Prytz

Medverkande

Linda Ahl, forskare, Ida Bergvall, universitetslektor, Kajsa Bråting, universitetslektor, Synnöve Carlsson, universitetsadjunkt, Anneli Dyrvold, universitetslektor, Pia Eriksson, universitetsadjunkt, Hanna Fredriksdotter, doktorand, Laura Galeano, doktorand, Gabriella Gejard, universitetslektor, Matilda Hällback, doktorand, Lars Madej, universitetsadjunkt, Tomas Persson, universitetslektor, Johan Prytz, universitetslektor, Iresha Gayani Wattegamaralalage Ratnayake, forskare, Olov Viirman, universitetslektor

Associerade medverkande

Kirsti Hemmi, professor, Uffe Thomas Jankvist, professor, Århus universitet, Cecilia Kilhamn, forskare, Göteborgs universitet, Yvonne Liljekvist, universitetslektor, Karlstads universitet, Kristina Palm Kaplan, universitetslektor, Högskolan i Gävle, Johanna Pejlare, universitetslektor, Göteborgs universitet, Rimma Nyman, universitetslektor, Göteborgs universitet

Matematikdidaktikseminariet

Ges vissa tisdagar 10-12. Kontakta Kajsa Bråting för mer information.

Senast uppdaterad: 2023-11-23