Matematik i utbildning - då, nu och i framtiden

Välkommen till våra seminarier i matematikdidaktik

Matematikdidaktik

Forskning i matematikdidaktik handlar om matematikundervisningens innehåll och metoder. Den gemensamma nämnaren för gruppen som arbetar med matematikdidaktik i Uppsala är olika typer av texter som används i matematikundervisning. Vi arbetar med styrdokument, läromedel, nationella/internationella test och historiska texter i matematik. De frågor vi arbetar med handlar dels om texternas innehåll, hur de har valts ut (nutid/dåtid) samt hur grundläggande matematiska begrepp har förändrats, dels om texternas språkliga utformning och elevernas möte med texterna.

Gruppen samarbetar med flera av institutionens andra forskningsmiljöer som till exempel STOLP och gruppen för utbildningshistoria och utbildningssociologi. På institutionen finns flera gränsöverskridande seminarier.

Gruppens intention är att bredda verksamheten med nya frågeställningar, material och metoder som kompletterar den nuvarande forskningsinriktningen. Detta innebär bland annat ett fortsatt utbyte med andra lärosäten såväl nationellt som internationellt i form av gästforskare och gästföreläsare.

Flera av gruppens medlemmar ingår i olika utvecklingsprojekt, exempelvis utveckling av läromedel och lärarlyftsprojekt.

Internationella nätverk och samarbeten

Gruppen är en del av nätverket Nordic Network for Algebra Learning, N2AL som startades våren 2016 på initiativ av forskare inom algebrans didaktik i Sverige och Finland. Syftet är att dela idéer, utbyta erfarenheter och samarbeta inom olika forskningsprojekt. Nätverkets medlemmar kommer från ett flertal lärosäten i Sverige och Finland med tyngdpunkt vid Uppsala universitet och Åbo akademi i Vasa.
Nätverket anordnar konferenser vid flera olika lärosäten.

MATEMATIKDIDAKTIKSEMINARIET

Ges vissa tisdagar 10-12.

Senast arrangerad konferens:
Mini conference in teaching and learning of algebra
November 7-8, 2016, Blåsenhus, Uppsala universitet

Minikonferensen anordnades i samarbete med nätverket Nordic Network for Algebra Learning.

Kontakt

Medverkande
Ida Bergvall, universitetslektor
Kajsa Bråting, universitetslektor
Synnöve Carlsson, universitetsadjunkt
Anneli Dyrvold, universitetslektor
Pia Eriksson, universitetsadjunkt
Hanna Fredriksdotter, doktorand
​Laura Galeano, doktorand
Gabriella Gejard, universitetslektor
Matilda Hällback, doktorand
Marcus Lindskog, universitetslektor
Lars Madej, doktorand, universitetsadjunkt
Tomas Persson, universitetslektor
Johan Prytz, universitetslektor
Olov Viirman, universitetslektor

Associerade medverkande
Kirsti Hemmi, professor
Uffe Thomas Jankvist, professor, Århus universitet
Cecilia Kilhamn, forskare, Göteborgs universitet
Yvonne Liljekvist, universitetslektor, Karlstads universitet
Kristina Palm Kaplan, universitetslektor, Högskolan i Gävle
Johanna Pejlare, universitetslektor, Göteborgs universitet

Kontaktpersoner
Kajsa Bråting och Johan Prytz