Mediators of preschool children and teachers’ math anxiety development in Sweden

Laura Yasy Galeano Rios

Jag började min professionella karriär med att undervisa i NO-ämnen samt engelska som främmande språk på tvåspråkiga skolor i Paraguay, där jag också kommer ifrån. Där fullföljde jag en licentiatexamen i engelska språk och litteratur, med en avhandling som fokuserade på sociolingvistik i klassrummet. Innan jag i januari 2021 gick med i den matematikdidaktiska forskargruppen i Uppsala avlade jag även en masterexamen i neurovetenskap och utbildningsvetenskap vid University of Bristol i Storbritannien.

Mitt doktorandprojekt handlar om att utforska relationer mellan matematikångest och matematiklärande. Eftersom mitt forskningsområde hör till didaktiken är jag intresserad av att undersöka hur lärares nivåer av matematikångest kan påverka utvecklingen av matematikångest hos förskolebarn i Sverige. Ett annat övergripande mål med projektet är att öka förståelsen av hur klassrumsinteraktion påverkar barnets lärande i matematik, och den relation som barnet skapar till ämnet. För att uppnå dessa mål samarbetar jag med flera kollegor för att utarbeta psykometriska verktyg såsom frågeformulär och insamling av neurofysiologiska data (t.ex. pupillrörelser) samt kombinera dessa mätverktyg med klassrumsobservationer eller videoanalys, för att ge min forskning en anknytning till skolan.

Senast uppdaterad: 2023-11-23