Nordic Network for Algebra Learning

Ett samarbetsprojekt i algebradidaktik

Nordic Network for Algebra Learning, N2AL

Nordic Network for Algebra Learning startade våren 2016 på initiativ av forskare i algebradidaktik i Sverige och Finland. Syftet med nätverket är att dela med sig av idéer, utbyta erfarenheter och samarbeta i olika forskningsprojekt. Nätverkets medlemmar kommer från flera olika lärosäten i Sverige och Finland med tyngdpunkt vid Uppsala universitet och Åbo-akademin i Vasa. Medlemmarna består av doktorander samt nya och etablerade forskare inom forskningsområdet för algebradidaktik.

Nätverket har hittills anordnat fyra konferenser vid olika universitet (se nedan) och kommer fortsätta att göra det. Avsikten är att ge minst en konferens per år. Dessutom finns det också mer informella möten med hela nätverket eller olika delar av nätverket.

Avsikten är att utöka nätverket så att alla nordiska länder är representerade. Skicka gärna en intresseanmälan till någon av kontaktpersonerna på denna webbsida.

Medverkande lärosäten

Åbo Akademi i Vasa: Kontaktperson: Ann-Sofi Röj-Lindberg
Uppsala universitet: Kontaktperson: Kajsa Bråting
Lapplands universitet i Rovaniemi: Kontaktperson: Anna-Maija Partanen
Chalmers tekniska högskola: Kontaktperson: Johanna Pejlare
Göteborgs universitet: Kontaktperson: Cecilia Kilhamn
Uleåborgs universitet: Kontaktperson: Peter Hästö
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet: Kontaktperson: Heidi Strømskag  
Agder University: Kontaktperson: Jorunn Reinhardtsen
Högskolan i Gävle: Kontaktperson Kristina Palm Kaplan

Genomförda konferenser

Stockholm University, Sept 20-21, 2023
Program

Karlstad University, Dec 5-6, 2022 
Program

Zoom Aug 22, 2022
Program

Zoom Dec 7, 2021
Program

Zoom May 19, 2021
Program

University of Uppsala, April 16-17, 2020
Program

University of Oulu, May 15-17, 2019

University of Gothenburg, Aug 22-24, 2018
Program

University of Lapland in Rovaniemi, Dec 7-8, 2017
Uppsala University, Nov 7-8, 2016

Åbo Akademi University in Vasa, May 30-31, 2016
Program

 

Senast uppdaterad: 2023-11-23