Senaste publikationer

Vetenskapliga tidskriftsartiklar, refereegranskade konferensbidrag och bokkapitel

 • Palm Kaplan, Kristina; Prytz, Johan

  Conservative and transformative changes in algebra in Swedish lower secondary textbooks 1995–2015

  Ingår i Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, 2020.

 • Bråting, Kajsa; Pejlare, Johanna

  The role of Swedish school algebra in a historical perspective

  Ingår i NERA 2019 Education in a globalized world, s. 279-280, 2019.

  Open access
 • Bråting, Kajsa; Madej, Lars; Hemmi, Kirsti

  Development of algebraic thinking: opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks

  Ingår i Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, s. 27-49, 2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn; Prytz, Johan

  Läroverk och gymnasieskola

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 151-177, 2019.

 • Dyrvold, Anneli; Bråting, Kajsa

  Exploring teaching traditions in mathematics

  Ingår i NERA 2019 Education in a globalized world, 6 - 8 March, 2019, Uppsala, Sweden, Abstact book 2019-03-06, s. 269-270, 2019.

  Open access
 • Bergvall, Ida; Persson, Tomas

  The Information Density of School Mathematics

  2019.

  Open access
 • Bergvall, Ida; Dyrvold, Anneli

  Multi-semiotic progression in school mathematics

  2019.

  Open access
 • Hemmi, Kirsti; Krzywacki, Heidi; Liljekvist, Yvonne

  Challenging traditional classroom practices: Swedish teachers' interplay with Finnish curriculum materials

  Ingår i Journal of Curriculum Studies, s. 342-361, 2019.

 • Pejlare, Johanna; Bråting, Kajsa

  Writing the history of mathematics: Interpretations of the mathematics of the past and its relation to the mathematics of today

  Ingår i Mathematics of the Arts and Sciences, 2019.

 • Persson, Tomas

  Vokabulären i svenska nationella prov i naturvetenskap för år 6 och år 9 samt i TIMSS 2011 år 8

  Ingår i Forum för textforskning 14, Uppsala universitet 10-11 juni 2019, 2019.

  Open access
 • Ribeck Nyström, Judy; Dyrvold, Anneli

  Subject language in mathematics textbooks: Verbal text fragments supplemented by other semiotic resources

  2019.

  Open access
 • Dyrvold, Anneli; Bergvall, Ida

  Meeting the needs of today’s society – developing collaborative problem solving skills

  2019.

  Open access

Avhandlingar

 • Palm Kaplan, Kristina

  International large-scale assessments and mathematics textbooks in a curriculum reform process: Changes in lower secondary school algebra in Sweden 1995–2015

  Open access
 • Bergvall, Ida

  Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik: – en studie om ämnesspråk i TIMSS

  Open access
 • Persson, Tomas

  De naturvetenskapliga ämnesspråken: De naturvetenskapliga uppgifterna i och elevers resultat från TIMSS 2011 år 8

  Open access
 • Dyrvold, Anneli

  Difficult to read or difficult to solve?: The role of natural language and other semiotic resources in mathematics tasks

  Open access
 • Bråting, Kajsa

  Studies in the Conceptual Development of Mathematical Analysis

  Open access
 • Prytz, Johan

  Speaking of Geometry: A study of geometry textbooks and literature on geometry instruction for elementary and lower secondary levels in Sweden, 1905-1962, with a special focus on professional debates

  Open access
 • Doubled quadratic division algebras

  Lindberg, Lars

 • A Study of the Development of Concepts in Mathematics

  Bråting, Kajsa

 • A Study of the Angle of Contact

  with a special focus on John Wallis' conception of quantities and angles Prytz, Johan

Läromedel

 • Bråting, Kajsa; Sollervall, Håkan; Stadler, Erika

  Sannolikhet och statistik för lärare

  Studentlitteratur AB, 2019.

 • Bråting, Kajsa; Sollervall, Håkan; Stadler, Erika

  Algebra för lärare

  Studentlitteratur AB, 2017.

 • Eriksson, Pia

  Matte, kartläggning åk 5 (Tummen upp)

  Liber, 2014.

 • Eriksson, Pia; Palm, Cecilia

  Matte, kartläggning åk 4 (Tummen upp)

  Liber, 2014.

 • Eriksson, Pia

  Lärarhandledning åk 1-3: Kartläggning med facit och uppföljning

  Liber, 2014.

 • Berg, Elisabeth; Hägglund, Ulla

  Uppdrag Språklyft med matematik: Högläsningstexter och elevuppdrag med problemlösning

  Natur och kultur, 2013.

 • Bråting, Kajsa; Sollervall, Håkan; Stadler, Erika

  Geometri för lärare

  Studentlitteratur, 2013.

 • Alfredsson, Lena; Bråting, Kajsa; Erixon, Patirk; Heikne, Hans

  Matematik 5000, kurs 5

  Natur och kultur, 2013.

 • Alfredsson, Lena; Bråting, Kajsa; Erixon, Patrik; Heikne, Hans

  Matematik 5000, kurs 4

  Natur och kultur, 2013.

 • Eriksson, Pia

  Matte. Kartläggning, åk 3: lgr 11

  Liber, 2012.

 • Eriksson, Pia; Delshammar, Marie

  Matte, åk 6, kartläggning: lgr 11

  Liber, 2012.

 • Alfredsson, Lena; Bråting, Kajsa; Erixon, Patrik; Heikne, Hans

  Matematik 5000: kurs 3c, läromedel 

  Natur och kultur, 2012.

Övrigt

 • Prytz, Johan

  The construction of a database regarding Swedish historical textbooks in mathematics (grades 1–9), 1900–2015: A technical description

  2016.

  Open access
 • Österman, Tove; Bråting, Kajsa

  Mindre snack – mer räkneverkstad

  2016.

 • Österman, Tove; Bråting, Kajsa

  Får eleverna lära sig matematik i skolan?

  2015.

 • Lindberg, Lars

  On the Doubling of Quadratic Algebras

  2004.

 • Dieterich, Ernst; Fieseler, Karl-Heinz; Lindberg, Lars

  Liftings of Dissident Maps

  2003.

 • Dieterich, Ernst; Lindberg, Lars

  Dissident Maps on the Seven-Dimensional Euclidean Space

  2001.

 • Persson, Tomas

  The Vocabulary of Swedish Grade Eight Science Items in TIMSS 2011.

 • Palm Kaplan, Kristina; Lönnstedt, Ingrid

  The test structure of TIMSS’ algebra varies between years and may influence the interpretability of Swedish students’ test scores over time