FUSE

De oväntade naturvetarna

Intervjustudie

FUSE - Facilitating undergraduates’ science education trajectories

Vägar in i naturvetenskap

Projektet FUSE (De oväntade naturvetarna) undersöker vägar till fysikutbildning med fokus på studenter från underrepresenterade grupper: Vilka förutsättningar gör det möjligt för unga människor att göra oväntade övergångar till naturvetenskapliga studier i dagens Sverige? I samarbete med lärare utvecklar vi även didaktiska modeller för inkluderande undervisning i skolan.

Detta 3-åriga projekt är finansierat av Vetenskapsrådet (2018:04985; 2019-2021).

Senast uppdaterad: 2023-11-23