Forskarteamet

Forskarteamet består av prof. Anna Danielsson (professor i didaktik) och FD Anne-Sofie Nyström (lektor i barn- och ungdomsvetenskap). Anna and Anne-Sofie delar intresset för ojämlikhet, identitetsprocesser och naturvetenskaplig utbildning.

Internationell referensgrupp

Prof. Angela Calabrese Barton, University of Michigan
Dr. Heather King, King’s College London
Dr. Henriette Tolstrup Holmegaard, Copenhagen University
Prof. Jonas Almqvist, Uppsala University
Dr. Maria Vetleseter Boe, Oslo University

Senast uppdaterad: 2023-11-23