Förstaårsstudenter sökes till en intervjustudie om ”oväntade” övergångar till fysikutbildning

Vill du delta i en studie som handlar om studenters vägar in i högre naturvetenskaplig utbildning?

Vi söker dig som läser första året på Teknisk fysik eller ett kandidatprogram med inriktning mot fysik. Som forskare är vi särskilt intresserade av underpresenterade grupper av studenter inom dessa program.

Med underrepresenterad grupp avser vi studenter som identifierar sig med en studentkategori som är lågt representerad i utbildningen (såsom kvinna, icke akademisk bakgrund, föräldrar ej födda i Sverige, äldre). På Teknisk fysik och Fysik kand. är det exempelvis en hög andel män bland studenterna. Den stora majoriteten är också unga vars båda föräldrar är födda i Sverige och/eller är högutbildade.

Studien finansieras av Vetenskapsrådet och genomförs av forskare från Uppsala universitet.

Vad innebär det för mig?

Den individuella intervjun tar ca 90 minuter. Inga obehöriga får del av data och personuppgifter anonymiseras. Om du vill delta ser vi till att hitta en tid och plats som passar dig.

Om du anmäler intresse kan du senare välja att inte delta utan att ange skäl. Du har även rätt att avbryta under en pågående intervju.

Vilka är de möjliga fördelarna med att delta?

Utifrån denna kunskap kommer vi bland annat att arbeta tillsammans med lärare för att utveckla god praxis i skolan och ge rekommen­dationer om hur man kan förbättra arbetet med att öka mångfalden inom naturvetenskap och teknik.

Vår erfarenhet är att många upplever det som intressant och roligt att ha tid att reflektera och diskutera. Som tack får du även ett presentkort på böcker (á 100 kr).  

Nyfiken?

Välkommen att anmäla ditt intresse och kontakta oss för att få mer information om denna studie!

Kontakt

Prof. Anna Danielsson
anna.danielsson@edu.uu.se
Telefon: 018-471 1676

Fil.Dr. Anne-Sofie Nyström
anne-sofie.nystrom@edu.uu.se
Telefon: 018-471 2457

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Box 2136
SE-751 02 Uppsala

Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
Uppsala

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält

Senast uppdaterad: 2023-11-23