Vägar in i naturvetenskap - berätta för framtidenHale–Bopp, garagehäng med morfar, en engagerad biologilärare, Jane Goodall, Star Trek? Valet att studera naturvetenskap och/eller teknik och att fortsätta på denna bana påverkas av många olika erfarenheter och faktorer. Berätta din historia!

Detta är en öppen inbjudan till dig som arbetar som naturvetare eller ingenjör. Studien genomförs av forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

  • Vilka personer, händelser och/eller förutsättningar har varit viktiga för dig?
  • Har du tvekat, gjort omvägar eller gått raka vägen? Hinder? Stöd? Inspiration?
  • Är du den första naturvetaren i familjen eller hade det varit märkligt att välja en annan bana?

Berättelser om vägar in i naturvetenskap/teknik bidrar med kunskap som kan hjälpa pedagoger och andra att höja utbildningskvaliteten och bredda rekryteringen. Vi är därför särskilt intresserade av dig som är en “oväntad” naturvetare/ingenjör. 

Vi hoppas att du vill använda några minuter till att berätta om din naturvetenskapliga bana.

Vad innebär det för mig?

Du fyller i en webbenkät med tre öppna frågor. Detta tar mellan 15 och 60 minuter, beroende på hur mycket du vill berätta. Om du skriver längre texter är vårt råd att skriva i ett ordbehandlingsprogram och sedan klistra in i enkäten. Inga obehöriga får del av data och eventuella personuppgifter anonymiseras.

Vilka är de möjliga fördelarna med att delta?

Varje berättelse är betydelsefull och unik. Det material som samlas in kommer att användas för forskningspublikationer och i samarbete med lärare för att utveckla god praxis i skolan och inom högre utbildning. 

Nyfiken?

Välkommen att fylla i enkäten eller kontakta oss för att få mer information om denna studie!

Kontakta oss

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält

Senast uppdaterad: 2023-11-23