Projekt

Pågående projekt

"Didaktiska modeller för lärares professionsutveckling i programmering och hållbar utveckling”, Projektledare: Leif Östman.
Finansiär: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 2018-2021

Undervisning för och lärande av handlingskompetens i utbildning om antibiotikaresistens”. Projektledare: Eva Lundqvist.
Finansieras av Skolforskningsinstitutet 2019-2021.

“Komparativ didaktik och professionell utveckling”.
Projektledare: Jonas Almqvist.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

De oväntade naturvetarna: En studie av vad som möjliggjort för studenter från underrepresenterade grupper att fortsätta till högre naturvetenskaplig utbildning”. Projektledare: Anna Danielsson.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

“Naturvetenskapliga innehåll och andra agenter som medskapare av kön i förskolan” Doktorandprojekt, Anna Günther-Hanssen, 2015-2020

”Undervisning med sociovetenskapliga dilemman i grundskolans naturvetenskap. Att använda didaktisk modellering för att undersöka och utveckla undervisning som hanterar elevernas egna erfarenheter och lärares respons”
Doktorandprojekt, Cecilia Eriksson, 2018-2022

Nyligen avslutade projekt

Publicering sker ännu i anknytning till följande projekt:
“Teaching Traditions and Learning”.
Projektledare: Jonas Almqvist.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

“Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum”.
Projektledare: Anna Danielsson.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

“Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning”.
Projektledare: Maria Berge (Umeå universitet), medverkande från EDU: Anna Danielsson.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

“Lärarutbildares naturvetenskap under lupp - en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen”.
Projektledare: Kristina Andersson (Centrum för genusvetenskap, UU), medverkande från EDU: Anna Danielsson.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

“Betyg och nationella prov i skolår 6 – hur påverkas undervisningen i NO?”.
Projektledare: Malena Lidar.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

“Etik i teknikundervisningen”.
Projektledare: Malena Lidar. Partnerskoleprojekt.
Finansieras av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Tidigare projekt

Bland de mer centrala tidigare projekten kan nämnas:
"Nationella prov i biologi, fysik och kemi: eventuell betydelse för lärares undervisning och bedömning”.
Projektledare: Eva Lundqvist.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

Senast uppdaterad: 2023-11-23