Senaste publikationer

 • Müller, Fabian; Denk, Albert; Lubaway, Emily; Sälzer, Christine et al.

  Assessing social, emotional, and intercultural competences of students and school staff: A systematic literature review

  Ingår i Educational Research Review, 2020.

 • Mutabazi, Eric; Sundh, Stellan

  French and Swedish students' perspectives on second-class citizenship in educational contexts - shared experiences and questioned values

  Ingår i Bildungsforschung, s. 1-13, 2020.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Skrivrörlighet, språkliga resurser och textmedvetenhet

  Ingår i Skrivundervisningens grunder, s. 19-34, 2020.

 • af Geijerstam, Åsa; Folkeryd, Jenny

  Utveckling av metaspråk för tidigt skolskrivande

  Ingår i Grænsegængere og grænsedragninger i nordiska modersmålsfag, s. 277-295, 2020.

  Open access
 • Björk, Oscar; Nolgård, Olle; Nygren, Thomas

  Barn skriver historia: En studie av fjärdeklassares skrivande i historieämnet

  Ingår i Nordidactica, s. 73-106, 2020.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Folkeryd, Jenny; Liberg, Caroline; Guath, Mona

  Hur motiverar gymnasieelever sina bedömningar av trovärdiga och vilseledande digitala nyheter?

  Ingår i Nordidactica, s. 153-178, 2020.

  Open access
 • Denksteinova, Marketa; Sundh, Stellan

  STUDENT VOICES ON SUSTAINABLE ONLINE COMMUNICATION - INTERCULTURALITY AND INTERNATIONALIZATION

  Ingår i INTED2019 Proceedings, s. 1683-1689, 2019.

 • Westlund, Elin

  Visualizing Norms of Science in Early School Years Visual Aesthetics and Content Formation in Students' Multimodal Compositions

  Ingår i Multimodality and Aesthetics, s. 170-193, 2019.

 • Norén, Niklas

  Höll ja på å säga

  Ingår i Sånt vi bara gör, s. 246-247, 2019.

 • Bianchi, Marco; Håkansson, David; Melander, Björn; Pfister, Linda et al.

  Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017

  2019.

  Open access
 • Nord, Andreas; Westman, Maria

  Läsa på skärm och på papper – olika sidor av samma mynt?: En jämförelse av provstruktur samt uppgifter och svar på två texter i PIRLS och ePIRLS

  2019.

  Open access
 • Simaeva, I.N.; Budarina, Anna O.; Sundh, Stellan

  Cостояние и привлекательность инклюзивного и специального образования в России и странах Балтии

  Ingår i Baltic Region, s. 76 76-91 91, 2019.

  Open access
 • Björk, Oscar; Iyer, Radha

  Texts, meaning making and emerging disciplinary literacies in primary schools in Sweden.

  2019.

  Open access
 • Björk, Oscar

  Reasoning Children: A text analytical approach for detecting signs of emergent subject specific reasoning in early school writing

  2019.

  Open access
 • Björk, Oscar

  What does it mean to write a good or bad text and how can we tell the difference?

  2019.

  Open access
 • Björk, Oscar

  What does it mean to write a good or bad text and how can we tell the difference?

  2019.

  Open access
 • Rasmusson, Maria; Albæk, Karsten; Lind, Patrik; Myrberg, Mats

  Cognitive Foundation Skills Following Vocational versus General Upper Secondary Education: A Long Term Perspective

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 985-1006, 2019.

  Open access
 • Folkeryd, Jenny Wiksten; af Geijerstam, Åsa

  Formal and informal metalanguage in primary teachers’ talk about informational student texts.

  Ingår i Nordic Journal of Literacy Research, 2019.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Svenskämnet och att göra sin stämma hörd i tidiga år

  Ingår i I samhällets tjänst, s. 127-142, 2019.

  Open access
 • Liberg, Caroline; Nordlund, Anna

  Lärares samtal om elevers skrivande av berättande texter i tidiga skolår

  Ingår i Nordic Journal of Literacy Research, s. 120-139, 2019.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Textrörlighet, läsförståelsestrategier och didaktiska val.

  Ingår i Läsundervisningens grunder, s. 145-168, 2019.

 • Westman, Maria; Nord, Andreas

  Läsa på skärm och på papper – olika sidor av samma mynt?

  2019.

 • Vuorenpää, Sari; Duek, Susanne; Zetterholm, Elisabeth

  Kartläggning av en nyanländs litteracitet i Sverige

  Ingår i Nordic Journal of Literacy Research, 2019.

  Open access
 • Fredriksson, Ulf; Rasmusson, Maria

  Learning to read using computers: A longitudinal study from grade 1 to grade 3 in four Swedish schools.

  Ingår i Nordic Journal of Literacy Research, s. 24-48, 2019.

  Open access
 • af Geijerstam, Åsa; Wiksten Folkeryd, Jenny

  Läsande och skrivande i olika ämnen

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 89-101, 2019.

 • Nielsen, Birgitte Lund; Laursen, Hilmar Dyrborg; Reol, Lise Andersen; Jensen, Helle et al.

  Social, emotional and intercultural competencies:: a literature review with a particular focus on the school staff

  Ingår i European Journal of Teacher Education, s. 410-428, 2019.

  Open access
 • Liberg, Caroline; Smidt, Jon

  Epilog

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 201-202, 2019.

 • Hedman, Christoffer; Thomé, Erik; Frelin, Anneli; Folkeryd, Jenny Wiksten et al.

  Hjälpa eller stjälpa?

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 85-102, 2019.

 • Liberg, Caroline; Smidt, Jon

  Inledning

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 9-13, 2019.

 • Liberg, Caroline

  Progressionslinjer för samtalsstöd

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 162-164, 2019.

 • Ahmad, Bassam; Bunar, Nihad; Riad, Tomas; Forslund, Anneli et al.

  Svenska som andraspråk på språkintroduktion

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 67-84, 2019.

 • Liberg, Caroline

  Svenskämnenas framväxt

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 15-28, 2019.

 • Sundh, Stellan

  A Corpus of Young Learners' Written Production in English

  2019.

 • Liberg, Caroline; Folkeryd, Jenny; af Geijerstam, Åsa; Nordlund, Anna

  Funktion, innehåll och form i samspel: Elevers textskapande i tidiga skolår

  s. 58-61 2019.

 • Hallesson, Yvonne; Westman, Maria

  Intertextuella resurser i gymnasieelevers skrivande på det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk

  2019.

 • Sundh, Stellan

  La visio-conférence :: un des outils facilitant la communication dans le partenariat international universitaire

  2019.

 • Engblom, Charlotte; Fallberg, Karin; Svedberg, Lotta; Nilsson Mihalaki, Anna et al.

  Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt: Rapport från en forskningscirkel

  2018.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Haglund, Jesper; Samuelsson, Robin; af Geijerstam, Åsa et al.

  Critical thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school

  Ingår i Education Inquiry, 2018.

  Open access
 • Nordlund, Anna

  Selma Lagerlöf -: Sveriges modernaste kvinna

  Bokförlaget Max ström, 2018.

 • Denksteionova, Marketa; Sundh, Stellan

  Social media in intercultural communication: the way beyond just learning languages

  Ingår i INTED2018 Proceedings, s. 1154-1159, 2018.

  Open access
 • Nordlund, Anna

  ”Роман ’Отлученный’ и голос женщины”[”Bannlyst och den kvinnliga rösten”]

  Ingår i СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА: Этика, религия, эстетика в творчестве Сельмы Лагерлёф[Konstnärskapets hemligheter. Etik, religion, estetik i Selma Lagerlöfs författarskap], s. 47-61, 2018.

 • Liberg, Caroline

  Olika ämnen - olika läs- och skrivarter

  Ingår i Lisetten, s. 38 38-40 40, 2018.

 • Hultin, Eva; Westman, Maria

  The reuse of semiotic resources in third-year children's writing of sub-genres

  Ingår i Journal of Early Childhood Literacy, s. 518-544, 2018.

 • Nordlund, Anna; Forssberg, Anna; Stenberg, Lisbeth

  Evangelium enligt Selma. : Lagerlöfstudier 2018

  2018.

 • Sundh, Stellan

  12-year-olds' written production in english across five countries in the Baltic Region -: does L1 matter?

  2018.

 • Sundh, Stellan

  Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian and Swedish Young Learners’ Written Production in EFL - Descriptions and Comparisons of Their Use of Vocabulary

  Ingår i International Journal of Language & Linguistics, s. 17 17-27 27, 2018.

  Open access
 • Sundh, Stellan; Denksteinova, Marketa

  The Role of the Teacher in Videoconferencing

  Ingår i Videoconferencing in University Language Education, s. 143-157, 2018.

 • Liberg, Caroline

  Språkliga resurser och språkande i olika skolämnen

  Ingår i Att bli lärare, s. 173-177, 2018.

 • Sundh, Stellan

  International exchange of ideas in student- interactive videoconferences: – sustainable communication for developing intercultural understanding with student teachers

  Ingår i Discourse and communication for sustainable education, s. 123 123-133 133, 2018.

  Open access
 • Björk, Oscar

  All possible worlds: Content-Thematic Space in early school writing of narratives

  2018.

  Open access