Senaste publikationer

 • Palm Kaplan, Kristina; Prytz, Johan

  Conservative and transformative changes in algebra in Swedish lower secondary textbooks 1995–2015

  Ingår i Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, 2020.

 • Bråting, Kajsa; Pejlare, Johanna

  The role of Swedish school algebra in a historical perspective

  Ingår i NERA 2019 Education in a globalized world, s. 279-280, 2019.

  Open access
 • Günther-Hanssen, Anna

  Preschool Emergent Science, Gendering Processes and Potential Extended Becomings

  2019.

 • Bråting, Kajsa; Madej, Lars; Hemmi, Kirsti

  Development of algebraic thinking: opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks

  Ingår i Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, s. 27-49, 2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn; Prytz, Johan

  Läroverk och gymnasieskola

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 151-177, 2019.

 • Almqvist, Jonas; Orpwood, Graham; Lundqvist, Eva; Lidar, Malena

  Analysing validity: The case of Swedish national tests in year 6 science

  2019.

 • Lidar, Malena

  Undervisningstraditioner i naturvetenskaplig undervisning i relation till utbildningsreformer i NO i årskurs 6

  Ingår i NorDiNa, 2019.

 • Dyrvold, Anneli; Bråting, Kajsa

  Exploring teaching traditions in mathematics

  Ingår i NERA 2019 Education in a globalized world, 6 - 8 March, 2019, Uppsala, Sweden, Abstact book 2019-03-06, s. 269-270, 2019.

  Open access
 • Westlund, Elin

  Visualizing Norms of Science in Early School Years Visual Aesthetics and Content Formation in Students' Multimodal Compositions

  Ingår i Multimodality and Aesthetics, s. 170-193, 2019.

 • Norén, Niklas

  Höll ja på å säga

  Ingår i Sånt vi bara gör, s. 246-247, 2019.

 • Bergvall, Ida; Persson, Tomas

  The Information Density of School Mathematics

  2019.

  Open access
 • Almqvist, Jonas; Orpwood, Graham; Lundqvist, Eva; Lidar, Malena

  Analysing validity: The case of Swedish national tests in year 6 science

  2019.

  Open access
 • Nygren, Thomas

  Fakta, fejk och fiktion: Källkritik, ämnesdidaktik och digital kompetens

  Natur och kultur, 2019.

 • Berg, Gita; Elmståhl, Helena; Mattsson Sydner, Ylva; Lundqvist, Eva

  Aesthetic judgments and meaning-making during cooking in Home and Consumer Studies

  Ingår i Educare - Vetenskapliga skrifter, s. 30-57, 2019.

 • Berg, Gita; Elmståhl, Helena; Mattsson Sydner, Ylva; Lundqvist, Eva

  Students’ meaning-making during formalized cooking in Swedish home- and consumer studies

  2019.

 • Pejlare, Johanna; Bråting, Kajsa

  Writing the history of mathematics: Interpretations of the mathematics of the past and its relation to the mathematics of today

  Ingår i Mathematics of the Arts and Sciences, 2019.

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona

  Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility

  Ingår i Nordicom Review, s. 23-42, 2019.

  Open access
 • Bjarnadóttir, Kristín; Furinghetti, Fulvia; Krüger, Jenneke; Prytz, Johan et al.

  "Dig where you stand" 5: Proceedings of the fifth international conference on the history of mathematics education. September 19-22, 2017, at Utrecht University, the Netherlands

  2019.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan: En didaktisk handbok

  Natur och kultur, 2019.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Developing Disciplinary Reading Literacies in Secondary Education: Reading in vocational programmes

  2019.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Disciplinary literacies for subject learning in vocational upper secondary education

  2019.

 • Hallesson, Yvonne

  Vad skriver elever på gymnasiet?: Om texter, skrivhandlingar och ämnesspecifikt skrivande

  2019.

 • Günther-Hanssen, Anna; Danielsson, Anna; Anderssson, Kristina

  How does Gendering Matter in Preschool Science: Emergent Science, ‘Neutral’ Environments and Gendering Processes in Preschool

  Ingår i Gender and Education, 2019.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik; Svensson, Göran

  Diversity and credibility in young people’s news feeds: A foundation for teaching and learning citizenship in a digital era

  Ingår i Journal of Social Science Education, s. 87-109, 2019.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Progressionslinjer för samtalsstöd

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 162-164, 2019.

 • Andrée, Maria; Arvola-Orlander, Auli; Berge, Maria; Caiman, Cecilia et al.

  Social justice in science, technology, engineering and mathematics education: Establishing a platform for conversation

  2019.

 • Günther-Hanssen, Anna

  How Matter comes to Matter in the Diffractive Analysis: Scientific Phenomena as Co-creators of Knowledge Production

  2019.

  Open access
 • Günther-Hanssen, Anna

  Children’s Entanglements with scientific Concepts: Embodied Scientific Subjectivity in Preschool emergent Science

  2019.

  Open access
 • Liberg, Caroline; Smidt, Jon

  Inledning

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 9-13, 2019.

 • Liberg, Caroline; Smidt, Jon

  Epilog

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 201-202, 2019.

 • Liberg, Caroline

  Svenskämnenas framväxt

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 15-28, 2019.

 • Persson, Tomas

  Vokabulären i svenska nationella prov i naturvetenskap för år 6 och år 9 samt i TIMSS 2011 år 8

  Ingår i Forum för textforskning 14, Uppsala universitet 10-11 juni 2019, 2019.

  Open access
 • Ahmad, Bassam; Bunar, Nihad; Riad, Tomas; Forslund, Anneli et al.

  Svenska som andraspråk på språkintroduktion

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 67-84, 2019.

 • af Geijerstam, Åsa; Folkeryd, Jenny Wiksten

  Läsande och skrivande i olika ämnen

  Ingår i Att bli lärare i svenska, s. 89-101, 2019.

 • Olin, Anette; Almqvist, Jonas; Hamza, Karim; Gyllander Torkildsen, Lisbeth

  Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling

  2019.

 • Enoksson, Helen; Lidar, Malena; Ungewitter, Annika; Lindqvist, Gunilla et al.

  Studier i en främmande skolkultur

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 49-66, 2019.

 • Björk, Oscar; Iyer, Radha

  Texts, meaning making and emerging disciplinary literacies in primary schools in Sweden.

  2019.

  Open access
 • Björk, Oscar

  Reasoning Children: A text analytical approach for detecting signs of emergent subject specific reasoning in early school writing

  2019.

  Open access
 • Björk, Oscar

  What does it mean to write a good or bad text and how can we tell the difference?

  2019.

  Open access
 • Björk, Oscar

  What does it mean to write a good or bad text and how can we tell the difference?

  2019.

  Open access
 • Olin, Anette; Almqvist, Jonas; Karim, Hamza; Lisbeth, Gyllander Torkildsen

  Från genomlevd till beprövad erfarenhet

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 229-242, 2019.

 • Lundqvist, Eva; Lidar, Malena

  Functional coordination between present teaching and policy reform in Swedish science education

  2019.

 • Bråting, Kajsa; Sollervall, Håkan; Stadler, Erika

  Sannolikhet och statistik för lärare

  Studentlitteratur AB, 2019.

 • Hallesson, Yvonne; Westman, Maria

  Intertextuella resurser i gymnasieelevers skrivande på det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk

  2019.

 • Hedman, Christoffer; Thomé, Erik; Frelin, Anneli; Folkeryd, Jenny Wiksten et al.

  Hjälpa eller stjälpa?

  Ingår i Didaktisk utvecklingsdialog, s. 85-102, 2019.

 • Nygren, Thomas; Nolgård, Olle

  Skolverket osynliggör minoriteter i historieundervisningen

  2019.

 • Palm Kaplan, Kristina

  International large-scale assessments and mathematics textbooks in a curriculum reform process: Changes in lower secondary school algebra in Sweden 1995–2015

  Open access
 • Bråting, Kajsa

  Development of school algebra - a comparison between the 1980 and 2011 Swedish mathematics curricula

  Ingår i Proceedings of the Eighth European Summer University on History and Epistemology in Mathematics Education ESU 8, s. 711-725, 2019.

  Open access
 • Österman, Tove; Bråting, Kajsa

  Dewey and mathematical practice: revisiting the distinction between procedural and conceptual knowledge

  Ingår i Journal of Curriculum Studies, s. 457-470, 2019.

  Open access
 • Nolgård, Olle; Nygren, Thomas

  Considering the past and present of Romani in Sweden: Secondary school pupils' thinking and caring about the history of the Romani in national tests

  Ingår i Education Inquiry, s. 344-367, 2019.