Laboratory for Teaching Practices

Laboratory for Teaching Practices (TePlab)

TePlab (Laboratory for Teaching Practices) är en internationell nätverksbaserad forskningsmiljö inom didaktik som har vuxit fram ur forskningsmiljön SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses).

Fokus

TePlab studerar och utvecklar undervisningspraktiker i formella och icke-formella sammanhang. Forskningens mål är att öppna upp den så kallade svarta lådan, dvs att synliggöra och skapa kunskap om det faktiska arbete som en lärare eller facilitator utför – i såväl planeringen, undervisningen och efterarbetet – och dess konsekvenser för elevers eller deltagares lärande. Som ett laboratorium för undervisningspraktiker är TepLab involverade i både empirisk forskning och i samskapande aktiviteter med lärare, från förskola till universitet. 

I TePlab genomför vi ämnesdidaktisk forskning och forskning på undervisningspraktiker som behandlar komplexa och kontroversiella frågor såsom hållbarhet, hälsa och andra samhällsfrågor med vetenskaplig relevans.  Vi genomför också forskning fokuserad på facilitering och lärande inom hållbarhetsomställningar och den skapande processen som uppstår när lärare tillsammans med didaktiska forskare och ämnesexperter utvecklar lektionsplaner och undervisningsmaterial. I laboratoriet beaktar vi såväl praktiska, epistemologiska, politiska, etiska, estetiska som existentiella dimensioner av undervisning och vi genomför våra undersökningar i relation till utbildningens tre övergripande funktioner: kvalifikation, socialisation och personformering.

Mer information finns på den engelska versionen av sidan.

Gå till den engelska sidan
 

Kontakt

Leif Östman and Maarten Deleye

Seminarier

TePlab håller seminarier månadsvis på tisdagar, 13.15-15.
Kontakt: Maarten Deleye

Senast uppdaterad: 2024-04-05