Välkommen till Nationella forskarskolan i utbildning och hållbar utveckling (GRESD)

GRESD startade sin verksamhet maj 2009 och erbjuder doktorandutbildning så väl som kurser om utbildning för hållbar utveckling (ESD) på avancerad nivå. Skolan är den första av dess slag i Sverige. Skolan har erbjudit utbildning till mer än 15 doktorander.

Skolan representerar ett samarbete bland åtta svenska universitet som har specialiserad sig på forskning kring ESD. Syftet med GRESD är att försörja svensk forskning med spetskompetens och därmed att stärka svenska forskningens status inom det internationella ESD  och miljödidaktiska fältet. I detta kontext spelar vår internationella kommitté en viktig roll i att förankra de pogående forskningsarbetet i det internationell fältet samt att marknadsföra svenska forskningsresultat.

I fall du är intresserad av utbildning för hållbar utveckling och våran forskning tveka inte att kontakta oss.

Stefan Bengtsson
Biträdande projektledare och koordinator

Leif Östman
Föreståndare och vetenskaplig ledare

Personer knutna till Gresd

Publikationer

Anderberg, E., Nordén, B., & Hansson, B. (2009). Global learning for sustainable development in higher education: recent trends and critique. International Journal of Sustainability in Higher Education, 10(4), 368–378.

Caiman, C. (2015). Naturvetenskap i tillblivelse : Barns meningsskapande kring biologisk mångfald och en hållbar framtid. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Caiman, C., & Lundegård, I. (2013). Pre-school childrens agency in learning for sustainable development. Environmental Education Research.

Ignell, C., Davies, P., & Lundholm, C. (2013). Swedish Upper Secondary School Students’ Conceptions of Negative Environmental Impact and Pricing. Sustainability, 5(3), 982–996.

McCormick-Brennan, K., E, M., & Nordén, B. (2005). Education for Sustainable Development and the Young Masters Program. Journal of Cleaner Production, 13(10-11), 1107–1112.

Nordén, B. (2008). The emergence of regional learning for viable sustainable development: changing teaching for the globally extended classroom. The Oculus U21.

Nordén, B., & Anderberg, E. (2011). Knowledge capabilities for sustainable development in global classrooms–local challenges. Utbildning & Demokrati, 20(1), 35–58.

Nordén, B., & Anderberg, E. (2012). Sustainable Development through Global Learning and Teaching. In C. N. Madu & C. Kuei (Eds.), Handbook of Sustainability Management (pp. 379–401). London: Imperial College Press.

Nordén, B., Avery, H., & Anderberg, E. (2012). Learning in global settings: developing transitions for meaning-making. Research in Comparative and International Education, 7(4), 514–529.

Ottander, K., & Ekborg, M. (2010). Students’ discussion in sustainable development : based on their own ecological footprint. In Socio-cultural and Human Values in Science and Technology Education : IRI UL, Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana.

Stagell, U., Almers, E., Askerlund, P., & Apelqvist, M. (2014). What Kind of Actions are Appropriate? Eco-School Teachers’ and Instructors' Ranking of Sustainability- Promoting Actions as Content in Education for Sustainable Development (ESD). International Electronic Journal of Environmental Education, 4(2), 97–113.

Storfors, T. (2014). Hur bildad är jag? : Om att balansera vetenskaplig grundoch beprövad erfarenhet i en forskningscirkel. I Forskningscirkeln - en möteplats för samproduktion : (pp. 27–43). Mälardalen University.

Sund, L., & Öhman, J. (2011). Cosmopolitan perspectives on education and sustainable development: Between universal ideals and particular values. Utbildning & Demokrati, 20(1), 13–34.

Sund, L., & Öhman, J. (2014). On the need to repoliticise environmental and sustainability education : rethinking the post-political consensus. Environmental Education Research, 20(5), 639–659.