Arrangemang

Skola, sport, skärm är en nystartad forskarskola som syftar till att öka kunskapen om förhållandet mellan utbildning, fysisk aktivitet och digitala medier. Forskarskolan är ett samarbete mellan tre lärosäten och samlar tre discipliner – utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, och medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola. 

Forskarskolan kommer att omfatta nio doktorander antagna vid forskarutbildningar i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan och medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

Senast uppdaterad: 2022-06-22