Organisation


Styrgrupp 

Mikael Börjesson, vetenskaplig ledare för Skola, sport, skärm: värdeladdade lärande praktiker, professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet


Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskolaIda Lidegran, docent i utbildningssociologi, Uppsala universitet
Karin Redelius, professor i idrottpedagogik, Gymnastik- och idrottshögskolan

 


Medverkande forskare

Emil Bertilsson, fil. dr. i utbildningssociologi, Uppsala universitet 


 

Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
 


Åsa Bäckström, docent i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan

 

Michael Forsman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

 

Paul Sjöblom, docent i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan

 


Koordinator

Emma Laurin, fil. dr. i utbildningssociologi, Uppsala universitet 

Internationell referensgrupp

Till forskarskolan finns en internationell referensgrupp knuten. Referensgruppen utgörs av internationella forskare med god kompetens inom centrala områden för forskarskolans inriktning.

Senast uppdaterad: 2022-06-22