Forskningsseminarier

Institutionen arrangerar flera forskningsseminarier. Här finns goda möjligheter för dig som är intresserad av att ta del av, diskutera och bidra till ny kunskap inom utbildningsvetenskap. Våra seminarier är indelade i högre seminarier och forskargruppseminarier.

Högre seminarium

Högre seminarier är en del av institutionens forskarutbildning. Här lägger våra doktorander fram delar av sina pågående avhandlingsarbeten för diskussion och handledning. Öppet för deltagande.

Kontaktpersoner för de olika ämnena:

I Kalendariet finns information om tid och plats för seminarierna.

Forskargruppsseminarier

Institutionens olika forskargrupper håller egna seminarier inom sina ämnen där man presenterar aktuell forskning. Såväl ämnets egna forskare som nationella och internationella gäster håller i seminarier där man bland annat lägger fram och diskuterar texter. De olika seminareserierna presenteras nedan. Öppet för deltagande.

Forskningsseminarier i pedagogik

Barn- och ungdomsvetenskap (BUV)

i samarbete med Studies in Childhood, Learning, and Identities as Interactional Practices (CLIP)
Vetenskaplig ledare och kontaktperson: Professor Peter Waara
Forskargruppens webbsida

Interaktionsseminariet (kopplat till CLIP)

Vetenskaplig ledare: Professor Ann-Carita Evaldsson
Kontaktperson: Universitetslektor Johanna Svahn
Forskargruppens webbsida

Internationellt webseminarium om inkluderande utbildning (kopplat till PS-gruppen)

Vetenskaplig ledare: Professor Claes Nilholm
Kontaktperson: Claes Nilholm
Forskargruppens webbsida

PS - seminariet

Hålls av forskningsgruppen Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik (PS-gruppen)
Vetenskaplig ledare: Professor Claes Nilholm
Kontaktperson: Claes Nilholm
Forskargruppens webbsida

Research on Educational Leadership

Hålls av forskningsgruppen Educational Leadership (REL)
Vetenskapliga ledare: Professor Elisabeth Nihlfors
Kontaktperson: Universitetslektor Daniel Nordholm
Forskargruppens webbsida

Seminariet för läroplansteori och reformhistoria (Seminar for curriculum theory and reform history)

Hålls av forskningsgruppen STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy) 
Vetenskaplig ledare: Professor Eva Forsberg.
Kontaktperson: Universitetslektor Henrik Román
Forskargruppens webbsida

Studier i Barndom, Lärande och Identitet som Interaktionella praktiker (CLIP)

I samarbete med Barn- och ungdomsvetenskap (BUV)
Vetenskaplig ledare: Professor Ann-Carita Evaldsson
Kontaktperson: Biträdande lektor Helen Melander
Forskargruppens webbsida

Forskningsseminarier i didaktik

Laboratory for Teaching Practices (TePlab) 

Vetenskaplig ledare: Professor Leif Östman
Kontaktpersoner: Leif Östman eller Maarten Deleye
Forskargruppens webbsida

LaTL-seminariet (Learning and Teaching Languages)

Kontaktperson: Birgitta Hellqvist
Seminariets webbsida

Matematikdidaktikseminariet

Kontaktperson: Kajsa Bråting
Forskargruppens webbsida

Seminariet i Komparativ didaktik (SCOD)

Vetenskaplig ledare: Professor Jonas Almqvist
Kontaktperson: Jonas Almqvist
Forskargruppens webbsida

STOLP-seminariet

Vetenskaplig ledare: Professor Jenny W. Folkeryd
Kontaktperson: Jenny W. Folkeryd
Forskargruppens webbsida

UCELL Uppsala Civics Education Design & Learning Lab

Gruppen har öppna seminarier en gång per månad. För mer information kontakta gärna Thomas Nygren
Forskargruppens webbsida

Ämnesdidaktik i samhällsvetenskap och humaniora (ÄDISH)

Gruppen har öppna seminarier en gång per månad. För mer information kontakta gärna Thomas Nygren
Forskargruppens webbsida

Forskningsseminarier i utbildningssociologi

Comeniusseminariet - seminarieserie i utbildningshistoria

På Comeniusseminariet presenterar forskare från olika universitet och akademiska discipliner i utbildningshistorisk forskning om skilda teman och tidsepoker.
Vetenskaplig ledare: Henrik Edgren

Utbildningshistoriska seminariet

Arrangeras av Uppsala Studies of History and Education (SHED). 
Kontaktperson: Esbjörn Larsson
Forskargruppens webbsida

Utbildningssociologiska seminariet

Kontaktperson: Håkan Forsberg
Forskargruppens webbsida

Senast uppdaterad: 2023-11-23