Institutet för forskning om utbildning och hållbar utveckling (IRESD)

Välkommen till Institutet för forskning om utbildning och hållbar utveckling (IRESD).

IRESD är ett virtuellt institut vars huvudsyfte är att kraftsamla och koordinera forskning och spridning av forskningsresultat inom området utbildning för hållbar utveckling (UHU).

I Institutet ingår forskare, utbildare och doktorander från fyra högskolor: Mälardalens högskola (Akademin för utbildning, kultur och kommunikation), Stockholms universitet (Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnets didaktik), Uppsala universitet (Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier) och Örebro universitet (Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap).

Institutet utgör en kontaktyta mellan avnämare och forskare inom UHU och bildar tillsammans med sina partnerorganisationer Nationella forskarskolan i utbildning och hållbar utveckling (GRESD), forskningsmiljön Studies of Meaning-making in Educational Discourses (SMED) och Uppsala Transdisciplinary Seminar in Sustainable Development (TRUST) en viktig nationell och internationell forskningsmiljö.

Medlemmar

Uppsala universitet

Kristina Andersson, Stefan BengtssonPetra Hansson, Maria Hedefalk, Karin Hjälmeskog, Michael Håkansson, David O. KronlidLeif Östman

Stockolms universitet

Cecilia Cajman, Iann Lundegård

Örebro universitet

Karin Andersson, Karin Rudsberg, Johan Öhman, Marie Öhman

Mälardalens högskola

Louise Sund, Per Sund 

Andra medverkande

Pernilla Andersson, Andreas Grahn, Staffan Svanberg, Kajsa Nerdal, Linda Pettersson

Senast uppdaterad: 2022-12-22