Undervisning och antibiotikaresistens kopplat till biologiämnet

2019-11-27

Antibiotikaresistens är ett växande folkhälsoproblem både i Sverige och i övriga världen och en utmaning för ett hållbart samhälle. För att vända den negativa trenden krävs åtgärder och i denna fråga är utbildning av avgörande betydelse.
Eva Lundqvist leder ett nytt projekt om undervisning och antibiotikaresistens kopplat till biologiämnet.

Vad hoppas ni att uppnå med projektet?

Det övergripande syftet är att skapa kunskap om hur biologiundervisning på högstadiet och gymnasiet kan bidra till att elever utvecklar handlingskompetens, vilket innefattar lärande av både kunskaper, värden och konkret användning av dessa. Undervisning om handlingskompetens i relation till antibiotika och antibiotikaresistens innebär därför att hjälpa eleverna att utveckla vanor för att kunna handla förebyggande och ansvarsfullt.

Hur skall projektet genomföras?

Projektet kommer att utföras i samverkan mellan didaktikforskare och biologilärare på högstadiet och gymnasiet. Undervisning om antibiotikaresistens kommer att planeras, utföras, analyseras och förändras i cykler för att utveckla relevanta och funktionella undervisningssekvenser.  Datamaterialet kommer främst att utgöras av ljud- och videoinspelningar från klassrum, men även av loggböcker och material som eleverna producerar.

Läs mer om projektet

Eva Lundqvist, projektledare

Fler forskningsnyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-23