Elevers interaktion med digitala läromedel i matematik

2019-11-27

Anneli DyrvoldAnneli Dyrvold är projektledare för ett nytt VR-finansierat forskningsprojekt i didaktik som ska pågå under fyra år. Det handlar om elevers möte med multimodal text i digitala läromedel i matematik. Användandet av dessa läromedel är under stark frammarsch och en ökad kunskap om betydelsen av användandet av olika textuella resurser i dessa läromedel är önskvärd. Förutom Anneli Dyrvold arbetar även Ida Bergvall i projektet.

VAD HANDLAR ERT PROJEKT OM?

Vi är intresserade av elevers möte med digitala undervisningsmaterial. Dessa multimodala material skiljer sig mycket från tryckta läromedel, bland annat på grund av dess dynamiska karaktär vilket innebär både nya möjligheter och nya utmaningar. I projektet analyseras både befintliga läromedel och vad som faktiskt sker i mötet mellan eleven och designade digitala matematiktexter. Ett särskilt fokus läggs vid eventuella skillnader i interaktionsmönster som går att relatera till elevers tidigare digitala erfarenheter eller kön.

HUR SKA PROJEKTET GENOMFÖRAS?

I projektets första fas kommer vi att analysera befintliga digitala läromedel i matematik. I fas två ska vi designa digitala matematiktexter med fokus på tre olika analytiska lager: layout, kohesion och kommunikativa handlingar. Vi kommer bland annat att använda eyetracking-teknologi för att samla in data om elevers interaktion med olika versioner av de digitala multimodala texterna. Efteråt kommer vi genomföra uppföljningsintervjuer med elever som deltagit.

Projektets namn: Digitala läromedel i matematik: Aspekter av betydelse för elevers interaktion med den multimodala texten.

Fler forskningsnyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-23