Studier i Barndom, Lärande och Identitet som Interaktionella praktiker (CLIP)

Forskningsmiljön CLIP (Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactional Practices) samlar forskare och doktorander i främst pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap med intresse för studier av barndom, lärande och identitet som interaktiva praktiker i relation till en vidare utbildningskontext. Gruppen har ett uttalat intresse för teori- och metodutveckling, och kompetenser inom samtalsforskning och diskursanalys med särskilt intresse för lärandeprocesser, socialisation, moral och identitetsarbete (i.e. genus, klass, etnicitet, ålder, funktionshinder, diagnoser, etc.). Forskargruppen bedriver praxisnära forskning med ett uttalat aktörsperspektiv med utgångspunkt i studier av barns, ungas och vuxnas (professionella, föräldrar, etc.) deltagande i vardagliga aktiviteter i och utanför institutionella sammanhang.

Vetenskaplig ledare är professor Ann-Carita Evaldsson 

Medverkande

Ann-Carita Evaldsson, Karin Aronsson, Gustav Lymer, Katarina Gustafson, Sofia Lundmark, Helen Melander, Farzaneh Moinian, Jonas Risberg, Johanna Svahn, Gabriella Gejard, Niklas Norén, Kristina Walldén Hillström, Emma Abrahamsson, Olga Abreu Fernandes, Danielle Ekman Ladru, Janne Kontio, Fabiola Stein, Polly Björk-Willén, Mathilda Tassinari Rogalin, Beatrice Hallman, Anne-Sofie Nyström, Fredrik Andréasson.

Nätverk

Barn- och ungdomsvetenskap
Att lära och minnas med interaktiva teknologier i ett narrativt perspektiv.
Nätverket för forskning om literacy practices.

Forskningsmiljöns koppling till utbildning

Medlemmarna undervisar på grundutbildningen i pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap, socionomprogrammet samt lärarutbildningarna.

Flera av medlemmarna undervisar i pedagogik och Barn- och ungdomsvetenskap på avancerad nivå.

Seminarier

CLIP organiserar en seminarieserie, schemalagd till måndagar 13.15 - 15.00. Seminarierna ägnas åt datasessioner där fokus ligger på analys av datamaterial från pågående projekt, samt åt bearbetning och diskussion av texter under arbete. Till seminarierna bjuds också gästföreläsare in. Utöver dessa seminarier organiseras med jämna mellanrum tematiska workshops.

CLIP Seminarieschema VT 2020

17 mars, 10:00-12:00

Högre seminarium: Carina Berkhuizen lägger fram sitt 90%-manus ”Barns samspel bortanför förskolans väggar"

23 mars, 13:00-15:00

CLIP-seminarium: Detta datum är samtalslabbet förlängt och sker i samband med CLIP. Mer information kommer inom kort.

6 april, 13:00-15:00

CLIP-seminarium: Textseminarium

20 april, 13:00-15:00

CLIP-seminarium: Barnpsykiatriska samtal (avhandlingskapitel under arbete, Emma abrahamsson)

24 april, 13:15-15:15

Disputation i pedagogik: Susanne Lundesjö Kvart, pedagogik. ”Ridundervisning – ett samspel mellan ridlärare, elev och häst”

4 maj, 13:00-15:00

CLIP-seminarium: Datapresentation – ”Barns relationsprat” – barns perspektiv på känslor, relation och relationsskapande.

18 maj, 11:15-15:00

CLIP-seminarium: Detta datum är samtalslabbet förlängt och sker i samband med CLIP. Mer information kommer inom kort.

1 juni, 13:00-15:00

CLIP-seminarium: Etiska frågeställningar i (video)etnografisk forskning.

5 juni, 13:15-15:15

Prel. Disputation i pedagogik: Kristina Walldén Hillström, pedagogik. ”I samspel med surfplattor – Förskolebarns deltagande i digitala literacyaktiviteter”

9 juni, 13:15-15:00

Högre seminarium: Emma Abrahamsson lägger fram sitt 50% seminarium: Barnpsykiatriska samtal, Opponent Clara Iversen

Senast uppdaterad: 2022-11-18