Studier i Barndom, Lärande och Identitet som Interaktionella praktiker (CLIP)

Forskningsmiljön CLIP (Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactional Practices) samlar forskare och doktorander i främst pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap med intresse för studier av barndom, lärande och identitet som interaktiva praktiker i relation till en vidare utbildningskontext. Gruppen har ett uttalat intresse för teori- och metodutveckling, och kompetenser inom samtalsforskning och diskursanalys med särskilt intresse för lärandeprocesser, socialisation, moral och identitetsarbete (i.e. genus, klass, etnicitet, ålder, funktionshinder, diagnoser, etc.). Forskargruppen bedriver praxisnära forskning med ett uttalat aktörsperspektiv med utgångspunkt i studier av barns, ungas och vuxnas (professionella, föräldrar, etc.) deltagande i vardagliga aktiviteter i och utanför institutionella sammanhang.

Vetenskaplig ledare är professor Ann-Carita Evaldsson 

Medverkande

Ann-Carita Evaldsson, Helen Melander BowdenKatarina Gustafson, Johanna Svahn, Gabriella Gejard, Niklas Norén, Olga Abreu FernandesFabiola Stein, Mathilda Tassinari Rogalin, Beatrice Westerlund, Anne-Sofie Nyström, Fredrik Andréasson, Luna Zejia XU, Karin Litsner, Elisabet Jagell, Laura Galeano.

Nätverk

Barn- och ungdomsvetenskap
Att lära och minnas med interaktiva teknologier i ett narrativt perspektiv.
Nätverket för forskning om literacy practices.

Forskningsmiljöns koppling till utbildning

Medlemmarna undervisar på grundutbildningen i pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap, socionomprogrammet samt lärarutbildningarna.

Flera av medlemmarna undervisar i pedagogik och Barn- och ungdomsvetenskap på avancerad nivå.

Seminarier

CLIP har ett forskningsseminarium där vi möts varannan måndag udda veckor kl. 13.15-15. Vi ansvarar även för Samtalslabbet i samverkan med Institutionen för nordiska språk och Institutionen för socialt arbete. Vi träffas varannan måndag jämna veckor kl. 11.15-12. Kontakta Ann-Carita Evaldsson eller Helen Melander Bowden för detaljerade program och innehåll.

Senast uppdaterad: 2023-11-23