Forskarutbildning inom pedagogik

Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning.

Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och andra sociala processers förutsättningar och genomförande. Hit hör även frågor om styrning, utvärdering och ledarskap liksom digitala medier kommunikativa praktiker och mångfaldsaspekter.

Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika former av värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Allmän studieplan för forskarutbildning i pedagogik fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden.

För mer upplysningar, kontakta studierektor för forskarutbildningen Gunilla Lindqvist 

Senaste avhandlingar i pedagogik

Senast uppdaterad: 2023-11-23