Forskarutbildning inom pedagogik

Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning.

Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och andra sociala processers förutsättningar och genomförande. Hit hör även frågor om styrning, utvärdering och ledarskap liksom digitala medier kommunikativa praktiker och mångfaldsaspekter.

Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika former av värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Allmän studieplan för forskarutbildning i pedagogik fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden.

För mer upplysningar, kontakta
Studierektor för forskarutbildningen
Kajsa Bråting och Marie Karlsson

Pågående avhandlingsarbeten

Emma Abrahamsson, Joel Jansson, Paula Larsson, Sara Levander, Erik Lindskog, Judit Novak.

Senaste avhandlingar i pedagogik

 • Humanistiska teatern, Thunbergsv. 3H, Uppsala 2018-02-02 kl 13:15

  Novak, Judit

  Juridification of Educational Spheres: The Case of Swedish School Inspection

  Open access
 • sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-10-05 kl 10:15

  Gejard, Gabriella

  Matematiserande i förskolan: Geometri i multimodal interaktion

  Open access
 • Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2017-12-15 kl 13:15

  Levander, Sara

  Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare: Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

  Open access
 • Bertil Hammer, 24:K104, von Kraemers Allé 1A, Uppsala 2016-06-09 kl 13:15

  Kontio, Janne

  Auto Mechanics in English: Language Use and Classroom Identity Work

  Open access
 • Eva Netzelius, 10:K102, von Kraemers Allé 1A, Uppsala 2016-12-02 kl 13:15

  Lundmark, Sofia

  Designing for Online Youth Counselling: Empowerment through Design and Participation

  Open access
 • Gunnar Johansson, von Kraemers Allé 1A, 752 37 Uppsala, Uppsala 2015-10-09 kl 11:25

  Petersen, Petra

  Appar och agency: Barns interaktion med pekplattor i förskolan

  Open access
 • Eva Netzelius, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2015-06-12 kl 13:00

  Lindqvist Bergander, Anna

  Att göra literacy online och offline: Digitala medier i barns kamratkulturer

  Open access
 • Sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2014-12-15 kl 13:15

  Gunvik-Grönbladh, Ingegerd

  Att bli bemött och att bemöta: En studie om meritering i tillsättning av lektorat vid Uppsala universitet

  Open access
 • Zootissalen, Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18 D, 752 36 Uppsala, Uppsala 2014-04-10 kl 13:00

  Svärd, Ola

  Examensarbetet – en kvalitetsindikator inom högre utbildning?: exemplet högskoleingenjörsutbildning

  Open access
 • I samspel med surfplattor

  Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan Walldén Hillström, Kristina

  Open access
 • Eva Netzelius, von Kraemers Allé 1A, Uppsala 2014-04-11 kl 13:15

  Andersson, Joacim

  Kroppsliggörande, erfarenhet och pedagogiska processer: en undersökning av lärande av kroppstekniker

  Open access
 • Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Uppsala 2014-03-28 kl 13:15

  Risberg, Jonas

  Kunskap i interaktion på en nyhetsredaktion: Om kollegiala möten i den redaktionella vardagen

  Open access
 • Barns deltagande och delaktighet

  Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia Hamerslag, Anette

  Open access
 • Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus, Von Kraemers allé 1, Uppsala 2013-12-19 kl 13:15

  Granberg, Magnus

  Kognitivt stöd för lärande i arbetet: En teoretisk modell baserad på en fallstudie av ett svenskt militärt utlandsförband i Kosovo

  Open access
 • Bertil Hammer, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2013-12-06 kl 10:15

  Hallsén, Stina

  Lärarutbildning i skolans tjänst?: En policyanalys av statliga argument för förändring

  Open access
 • Blåsenhus, Eva Netzelius-salen, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2013-06-04 kl 15:00

  Lundesjö-Kvart, Susanne

  Ridlärares pedagogiska praktik: En verksamhetsteoretisk studie

  Open access
 • Sydney Alrutz salen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2013-11-15 kl 13:15

  Grunditz, Sofia

  Små barns sociala liv på vilan: Om deltagande och ordningsskapande i förskolan

  Open access
 • Sal X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2013-05-24 kl 13:15

  Halskov, Gerd Anne

  Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark: Reformforsøg, rekrutteringsmønstre og habituelle orienteringer

  Open access
 • Eva Netzenius, Von Kraemers Allé 1, Uppsala 2012-04-20 kl 13:00

  Velasquez, Adriana

  AD/HD i skolans praktik: En studie om normativitet och motstånd i en särskild undervisningsgrupp

  Open access
 • Universitetshuset sal X, Biskopsgatan 3, Uppsala 2012-03-02 kl 13:15

  Engström, Lizbeth

  Kliniken flyttar hem: Sjuksköterskans institutionella praktik inom specialiserad palliativ hemsjukvård

  Open access
 • Gunnar Johansson-salen, Blåsenhus (14:K120), von Kraemers allé 1, Uppsala 2010-05-07 kl 13:15

  Lidar, Malena

  Erfarenhet och sociokulturella resurser: Analyser av elevers lärande i naturorienterande undervisning

  Open access
 • Pedagogikum, Sydney Alrutz-salen, Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala 2010-09-10 kl 13:00

  Persson, Ing-Marie

  Krislärande – konfliktfylld anpassning: Pedagogik för samverkan inför samhällskriser

  Open access