Inkludering genom lärande i grupp

Projektet riktar sig till lärare som undervisar i årskurs 5 i matematik och/eller svenska.

Inkludering genom lärande i grupp - en studie med mixed metod design

Arbetar du som lärare i matematik och/eller svenska i årskurs 5?
Vill du bidra till forskning i pedagogik och få en kostnadsfri utbildning och handledning?

Det pågår en ständig debatt om hur klassrumsmiljöer kan göras mer inkluderande. Det talas mycket om inkludering och ordet finns med i internationella styrdokument. Dock finns det få studier som handlar om hur man kan arbeta inkluderande. Vi vill utvärdera om arbetssättet kooperativt lärande har betydelse för att skapa inkluderande klassrumsmiljöer.

Arbetssättet kooperativt lärande handlar om att strukturera grupparbete i klassrummet så att alla elever är lika delaktiga och arbetar utifrån ett gemensamt mål. Genom att flera elever är aktiva under lektionen, skapas större möjligheter för lärande. Studier av arbetssättet kooperativt lärande i USA, Australien, Italien och Hong Kong visat att elever har bättre skolprestationer och kamratrelationer om lärare använder sig av kooperativt lärande. Vi vill utvärdera om kooperativt lärande gör skillnad i svenska klassrum.

Projektledare
Nina Klang, universitetslektor

Medverkande
Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik
Gunilla Lindqvist, universitetslektor
Martin Karlberg, universitetslektor
Johanna Svahn, universitetslektor
Ann-Carita Evaldsson, professor i pedagogik
Pia Eriksson, universitetsadjunkt
Natalia Karlsson, docent och lektor i matematik med didaktisk inriktning vid Institutionen för Naturvetenskap, Miljö och Teknik, Södertörns högskola.
Wiggo Kilborn, f.d.universitetslektor vid Göteborgs universitet, konsult

Finansiär
Vetenskapsrådet

Presentation

Universitetslektor Nina Klang om projektet

Universitetslektor Nina Klang
För elever och elevers vårdnadshavare:

Universitetslektor Nina Klang
För lärare:

Professor Claes Nilholm:

Senast uppdaterad: 2022-07-07