Kvalitativ studie – vi följer tre klasser som arbetar med kooperativt lärande

I samråd med involverade lärare kommer en eller två klasser att väljas ut för en mer detaljerad studie av vad som händer när elever arbetar i små grupper. Vi använder oss här av klassrumsobservationer och videoinspelningar, samt fokusgruppintervjuer med elever.

Senast uppdaterad: 2023-11-23