Publikationer i SMART-projektet (2017-2021)

Patoulioti, E., & Nilholm, C. (2023). What is meant by ‘community’ in different theoretical traditions? An analysis of influential educational research. European Journal of Special Needs Education, 1-15..

Patoulioti, E., & Nilholm, C. (2023). Being heard? Identifying student subject positions in research about school and classroom community. Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics, 10(1).

Olsson, I. & Nilholm, C. (2022) Inclusion of pupils with autism – a research overview. European Journal of Special Needs Education.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2022.2037823

Nilholm, C., Sundberg, D, Forsberg. E., Hirsh, Å. och Román, H. (2021) The aims and meaning of teaching as reflected in high-impact reviews of teaching research. Teaching and teacher education, 107. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X21002134

Nilholm, Claes. (2021). Att skapa ett mer inkluderande utbildningssystem – en avslutande reflektion. Utbildning & Demokrati30 (1), 119-130. /To create an inclusive school system – a  concluding reflection/
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2021/claes-nilholm---att-skapa-ett-mer-inkluderande-utbildningssystem.-en-avslutande-reflektion.pdf

Larsliden, B. & Nilholm, C. (2021). Is it possible for pupil welfare teams to work health promoting and preventively? – A case study. International Journal of Inclusive Education, 2021, Ahead-of-print, 1-15
https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1941315

Román, H., Sundberg, D., Hirsh, Å,. Forsberg, E. och Nilholm, C. (2021) "Mapping and analysing reviews of research on teaching, 1980-2018, in Web of Science: An overview of a second-order research topography". Review and Education. (ännu endast som web-publicering: 
https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rev3.3258)

Sundberg, D. (2020). Evidence in the History of School Reforms in Sweden. In: Lejf Moos &  John B. Krejsler (eds.). Evidence and Best Practice in Nordic Education - Mapping similarities and differences in Nordic national school policy, research and practice. Amsterdam: Springer Publications.

Paulsrud, D. och Nilholm, C. (2020) Teaching for inclusion - A review of research on the cooperation between regular teachers and special educators in the work with students in need of special support. International Journal of Inclusive Education.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603116.2020.1846799

Hirsh, Å., Nilholm, C., Roman, H., Sundberg, D. och Forsberg, E. (2020) Reviews of teaching methods – which fundamental issues are identified? Educational Inquiry
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20004508.2020.1839232

Claes Nilholm (2020): Research about inclusive education in 2020 – How can we improve our theories in order to change practice? European Journal of Special Needs Education, DOI: 10.1080/08856257.2020.1754547
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2020.1754547

Forsberg, E., Sundberg, D. (2019). Att utveckla undervisningen : En fråga om evidens eller professionellt omdöme. Att utveckla forskningsbaserad undervisning : Analyser, utmaningar och exempel. I: Ylva Ståhle, Mimmi Waermö, Viveca Lindberg (red.). (2019). Att utveckla forskningsbaserad undervisning: Analyser, utmaningar och exempel / [ed], Stockholm: Natur och kultur, p. 29-50.

Nilholm, C. och Göransson, K. (2017) What is meant by inclusion? – an analysis of high impact research in North America and Europe. European Journal of Special Needs Education, 32(3), 437-451. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2017.1295638

Nilholm, Claes. (2017) SMART – ett sätt att göra forskningsöversikter. Lund: Studentlitteratur. 
 

Områden för pågående SMART-arbeten

  • Forskning om inkludering av elever med högfungerande autism
  • Forskning om bedömning
  • Forskning om ”communities”
  • Forskning om didaktiskt innehåll (balans mellan generiska o ämnesspecifika anspråk)

I alla dessa områden kartläggs och analyseras den forskning som har högst impact i den meningen att den citeras ofta.  Vidare arbetar vi med en jämförande analys av olika forskningsöversiktstraditioner.

Senast uppdaterad: 2023-11-23