REL seminarieschema hösten 2023

Tid 13.15 -15.00
Länk till Zoom (OBS! Föranmälan krävs)
Lokal i Blåsenhus:  Videokonferensrum 24:307

28 augusti

Laget runt: alla får 7–10 min för att berätta om sina egna projekt/studier (planerade, påbörjade eller just slutförda) 
Planering av hösten möten tex doktorandträffar i anslutning till REL
Årets konferenser (ECER Nicosia: 26 augusti 2024)

11 september

Workshop om artikelskrivande (Anna S-K leder)
Jenny Langwagen presenterar en forskningsskiss 

25 september

Textseminarium: Charlotte Baltzer och Anna Sarri Krantz väljer text och leder samtalet + presentation av studier på RP

9 oktober

Monica Vikner Stafberg presenterar forskning
Andreas Andersson presenterar kvalitativ analys INSTÄLLT
Fortsatt arbete med artikelskrivande: vanlig återkoppling på inskickade artikelmanus (Daniel)

23 oktober

Gästprofessor Christopher Bezzina medverkar Paper session/Master Class. 

6 november

Presentation av forskningsgruppen/miljön Forskning om rektorer i Norden (FORN) och textseminarium: Rektors inngang till yrket i en nordisk kontekst

20/11
Obs! tiden är ändrad!

Workshop i mindre grupper kopplat till genomförda och planerade ansökningar.
Helen Melander Bowden besöker REL för att tala om vad man behöver tänka på när man skriver en forskningsansökan. 
Obs! Denna vecka startar vi 14.15 och avslutar 16.00

4 december

Textseminarium: Katarina Ståhlkrantz presenterar. 
Textseminarium: Malin Kronqvist Håård presenterar. 
Anette Olin, Daniel Nordholm, och Katina Thelin. Projekt: Förstelärare och mellanledarskap. 

18 december

ECER arbete
Gemensam summering och avslutning

Senast uppdaterad: 2023-11-23