REL seminarieschema våren 2023

Tid 13.15 -15.00
Obs! Samma digitala rum hela våren med undantag för sista tillfället då vi ses fysiskt i Tupprummet (14:340)

16 januari

Laget runt: alla får 7 min för att berätta om sina egna projekt/studier (planerade, påbörjade eller just slutförda) 
Samt planering av vårens möten t.ex. doktorandträffar i anslutning till REL
Årets konferenser.
Tidskrifter

30 januari

Konferenser och Tidskrifter 
Erfarenhetsutbyte/diskussion: Dilemman kopplade till publicering och review-processer och konsekvenser för forskningens kvalitet.

13 februari

Katina Thelin med kollegor – pågående VR-ansökan: Vad händer i skolan när rektor slutar?
Anna Sarri Krantz med kollegor – pågående VR-ansökan. 
Daniel leder seminariet.

27 februari

Martin Lantz Ekström. Del av pågående avhandlingsarbete:  The superintendents as guardians of democracy. Assumptions about the role and function of district superintendents as educational decision-makers. 
+ textseminarium 

13 mars

Charlotte Baltzer och Eva-Lena Lindster-Norberg:  Samverkan för Bästa Skola som styrningsteknologi.
+ textseminarium.
Del av RUT-dag för de som arbetar med rektorsutbildningen i Uppsala

27 mars

Anna Sarri Krantz och Torbjörn Hortlund: Rektorers lärande i rektorsprogrammet (ny studie) 
+ textseminarium
Daniel Nordholm leder seminariet

10 april

Jabil Seven: Del av pågående avhandlingsarbete:  Vilka aktiviteter vidtar skolchefen genom sitt aktörskap när den leder huvudmannen i deras beslutsfattande för att sträva mot likvärdighet?
+ textseminarium

24 april

Tina Bröms. Avhandlingsarbete:  Rektorns beslutfattande om skolans organisation. Navigering utifrån beslutslogiker i oländig terräng
Daniel Nordholm informerar om sitt VR-projekt:  Ledarskapets autonomi i svenska, finska och isländska kommuner och skolor

8 maj

Anette Olin, Daniel Nordholm, och Katina Thelin. Projekt: Förstelärare och mellanledarskap
Malin Kronqvist Håård. Del av pågående avhandlingsarbete:  The use of Foucault in school improvement research - A systematic literature review.

22 maj

Obs! fysiskt möte på Blåsenhus
Anna Sarri Krantz och Marcus Andersson. Projekt: Skolors arbete med att genomföra och utveckla återkoppling för elevers lärande. Katina Thelin leder seminariet
Charlotte Baltzer och Niina Johansson. Antologi:  Rektors praktik i vetenskaplig belysning - Framgångsrikt, hållbart och närvarande ledarskap – är det möjligt?
Elisabet Nihlfors leder ett samtal kring betydelsen av den kunskap som presenteras.
Gemensam summering och avslutning
Förlängt seminarium (ca 13.15-16.00)

Senast uppdaterad: 2023-02-02