REL seminarieschema våren 2024

Tid 13.15 -15.00
(OBS! Föranmälan krävs). Kontakta Daniel Nordholm
Lokal i Blåsenhus:  Videokonferensrum 24:307

15 Januari, v. 3

Planering av vårens arbete i REL

Återkoppling på abstract till ECER (eller annan konferens)

29 januari, v. 5

Rektorers (professionella) lärande – lärandeteori/er

Kvalitet i akademiska forskningsmiljöer: Hur kan vi tillsammans vidareutveckla  REL? 

12 februari, v. 7

Ronni Laursen presenterar sig och sin forskning 

Att skriva VR-ansökan (Helen Melander Bowden) OBS! Kl. 15.00-

26 februari, v. 9

Martin Karlberg presenterar pågående arbete med sitt VR-projekt under rubriken: Implementering av ett program för inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS)

11 mars, v. 11

OBS! Internt UU

Pedagogikinternat 11-12/3 

25 mars, v. 13

Textseminarium: Vi läser och diskuterar Middle leaders’ identity-practice framings - A site-ontological view of identity in and as practice (Edward-Groves, Grootenboer, Petrie & Rönnerman, 2023)   

Katina Thelin (m fl.): Rektors rörlighet/omsättning

8 april, v. 15 

Katarina, Malin, Håkan, Lene med flera (paper presentation ECER)

Lene Foss och Ann Carina Ludvigsson om rektorers svårlösta problem (work in progress).

22 april, v. 17

Arbete i mindre konstellationer utifrån egna behov och initiativ inom gruppen. Inget gemensamt seminarium. 

6 maj, v. 19

Ev. Christopher Bezzina 

Alt. Metodseminarium  /Alt. Reflektioner över det pedagogiska kunskapsområdets utveckling (Sverker Lindblads paper utgör underlag för samtal)

20 maj, v. 21

Complexity Leadership Theory (samtal med Leanne Gibbs)

3 juni, v. 23

Daniel Nordholm med kollegor presenterar sitt VR-projekt: ansökan, genomförande och preliminära resultat

Senast uppdaterad: 2024-03-01