Välkommen till STEP-seminariet

Är du intresserad av att delta i seminariet vänligen kontakta Henrik Román.

Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (STEP)

Forskningsgruppen STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy) etablerades år 2000. Gruppen studerar socialisation och bildning med särskilt fokus mot organisering, urval och legitimering av kunskap i utbildningsinstitutioner, från förskola till högre utbildning. Forskningen är förankrad i internationellt etablerade läroplans- och styrteoretiska perspektiv, och inkluderar institutionella, komparativa, historiska och spatiala analyser av olika utbildningsarenor och av samspelet mellan utbildningspraktik, -politik och -forskning.

STEP består av professorer, docenter, lektorer och doktorander, forskningsassistent, samt ett antal associerade medlemmar från olika lärosäten i Sverige och flera andra länder.

Vetenskapliga ledare

Professor Eva Forsberg, docent Barbara Schulte och lektor Henrik Román som även är STEP:s koordinator och kontaktperson. Professor emeritus Ulf P Lundgren är senior advisor.

Kontakt

Henrik Roman

Medverkande

Eva Forsberg, Barbara Schulte, Henrik Román, Ulf P Lundgren, Andreas Bergh, Stina Hallsén, Marie Karlsson, Daniel Pettersson, Wieland Wermke, Sara Levander, Joel Jansson, Judit Novak, Leo Berglund, Tatiana Michailova, John Cunningham, Gustaf Jansson Bjurhammer, Jamshid Karami, Maria Rosén.

Associerade medlemmar

Petter Aasen, Carl-Henrik Adolfsson, Maja Elmgren, Andreas Nordin, Tine S. Prøitz, Lars Geschwind, Christina Elde Mølstad, Johanna Ringarp, Daniel Sundberg, Linda Eriksson, Hans Nytell, Daniel Nordholm.

Nätverk

STEP är engagerat i ett flertal internationella och nationella nätverk: The Nordic Curriculum Theory Network, The Nordic Network for Studies in Academic Development Activities, och Det utbildningshistoriska nätverket. STEP samarbetar med flera olika forskningsmiljöer som CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance, UiO), SPLP (Studies in Professional Development, Learning and Policy), POP (Pedagogik och Politik, GU), ECE (KTH School of Education and Communication in Engineering Science, KTH), SEP (Studies in Educational Policy, HiG), Utbildning och demokrati (OrU) och SITE (Läroplansteori och utbildningsreformer, LnU).

FORSKNINGSMILJÖNS KOPPLING TILL UTBILDNING

Flera medlemmar undervisar i pedagogikämnet på grund- och avancerad nivå (master- och forskarutbildning), inom fristående kurser och på personalvetar- och beteendevetarprogrammen.

Flera av medlemmarna inom STEP undervisar också inom grundutbildningen på lärar- och förskollärarprogrammen, rektorsutbildningen samt för utbytesstudenter.

STEP medverkar också i universitetskurser för lärare och pedagogiska ledare.

Vänbok

2015 fyllde professor Eva Forsberg 60 år. För att uppmärksamma detta sammanställdes vänboken "Att ta utbildningens komplexitet på allvar. En vänskrift till Eva Forsberg.".

Klicka här för att komma till boken