Forskningsgruppen STEP

Välkommen till STEP-seminariet

Är du intresserad av att delta i seminariet vänligen kontakta Henrik Román.

Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (STEP)

Forskningsgruppen STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy) etablerades år 2000. Gruppen studerar socialisation och bildning med särskilt fokus mot organisering, urval och legitimering av kunskap i utbildningsinstitutioner, från förskola till högre utbildning. Forskningen är förankrad i internationellt etablerade läroplans- och styrteoretiska perspektiv, och inkluderar institutionella, komparativa, historiska och spatiala analyser av olika utbildningsarenor och av samspelet mellan utbildningspraktik, -politik och -forskning.

STEP består av professorer, docenter, lektorer och doktorander, forskningsassistent, samt ett antal associerade medlemmar från olika lärosäten i Sverige och flera andra länder.

Vetenskapliga ledare

Daniel Pettersson,  Andreas Bergh och Henrik Román som även är STEP:s koordinator och kontaktperson. 

Kontakt

Henrik Román

Medverkande

Andreas Bergh, Ricardo Fiallo Kaminski, Stina Hallsén, Gustaf Jansson Bjurhammer, Urban-Andreas Johansson,  Marie Karlsson, Nils Kirsten, Johan Liljestrand, Gunnlaugur Magnusson, Tatiana Mikhailova, Jenni Nilsson, Daniel Pettersson, Henrik Román.

Associerade medlemmar

Leo Berglund, Eva Forsberg,Ulf P Lundgren, Wieland Wermke.

Nätverk

STEP är engagerat i ett flertal internationella och nationella nätverk: The Nordic Curriculum Theory Network, The Nordic Network for Studies in Academic Development Activities, och Det utbildningshistoriska nätverket. STEP samarbetar med flera olika forskningsmiljöer som CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance, UiO), SPLP (Studies in Professional Development, Learning and Policy), POP (Pedagogik och Politik, GU), ECE (KTH School of Education and Communication in Engineering Science, KTH), SEP (Studies in Educational Policy, HiG), Utbildning och demokrati (OrU) och SITE (Läroplansteori och utbildningsreformer, LnU).

Forskningsmiljöns koppling till utbildning

Flera medlemmar undervisar i pedagogikämnet på grund- och avancerad nivå (master- och forskarutbildning), inom fristående kurser och på personalvetar- och beteendevetarprogrammen.

Flera av medlemmarna inom STEP undervisar också inom grundutbildningen på lärar- och förskollärarprogrammen, rektorsutbildningen samt för utbytesstudenter.

STEP medverkar också i universitetskurser för lärare och pedagogiska ledare.

Senast uppdaterad: 2024-02-20