Projektgrupp

Projektet leds av Andreas Bergh, professor i pedagogik (Uppsala universitet och Örebro universitet). Vidare medverkar Emma Arneback, docent i pedagogik (Göteborgs universitet), Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt (Uppsala universitet) och Tomas Englund, seniorprofessor i pedagogik (Örebro universitet).

Till projektet relateras även Maria Rosén, universitetslektor (Stockholms universitet) samt referenspersonerna Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt (Stockholms universitet) och Mark Murphy, Fil Dr och Reader in Educational leadership & Policy (Glasgow University). 

Senast uppdaterad: 2023-11-23