Seminariet för Läroplansteori och reformhistoria

STEP:s gemensamma seminarier för Läroplansteori och reformhistoria genomförs i regel på måndag eftermiddag varannan vecka, i Blåsenhus.

Vid seminariet för Läroplansteori och reformhistoria presenteras och diskuteras aktuella texter, projekt och idéer, samt studier med teoretisk, analytisk och empirisk relevans för STEP:s kunskaps- och intresseområden. Vi bjuder även in gäster som presenterar sin egen forskning eller fungerar som externa läsare och kommentatorer.

Om du bedriver studier inom STEP:s kunskapsområden och är intresserad av att delta i seminariet kan du ta kontakt med Henrik Román.

Senast uppdaterad: 2024-03-01