Seminariet för Läroplansteori och reformhistoria

STEP:s gemensamma seminarier för Läroplansteori och reformhistoria genomförs i regel på måndag eftermiddag varannan vecka, i Blåsenhus.

Vid seminariet för Läroplansteori och reformhistoria presenteras och diskuteras aktuella texter, projekt och idéer, samt studier med teoretisk, analytisk och empirisk relevans för STEP:s kunskaps- och intresseområden. Vi bjuder även in gäster som presenterar sin egen forskning eller fungerar som externa läsare och kommentatorer.

Om du bedriver studier inom STEP:s kunskapsområden och är intresserad av att delta i seminariet kan du ta kontakt med Henrik Román.

Seminarieprogram våren 2022

Tid: måndagar 13.15-15.30 i Tupprummet 14:340 (om ej annat anges).

Vecka 4, 24 januari

Program: Leo Berglund, Göteborgs universitet: artikelutkast
Seminarieansvariga: Daniel Pettersson, Gustaf Bjurhammer

Vecka 6, 7 februari

Program: Gustaf Bjurhammer, Uppsala universitet: avhandlingsprojekt
Seminarieansvariga: Henrik Román, Maria Rosén

Vecka 8, 21 februari

Program: Daniel Pettersson, Högskolan i Gävle; Wieland Wermke, Stockholms universitet: Ansökningar till VR och SFI
Seminarieansvariga: Wieland Wermke, Jenni Nilsson

Vecka 10, 7 mars

Program: Tina Lidström, Linköpings universitet, El Mostafa Oubejji, Högskolan i Gävle: avhandlingsprojekt
Seminarieansvariga: Daniel Pettersson, El Mostafa Oubejji

Vecka 12, 21 mars

Program: Elise Farstad Djupedal, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim: avhandlingsprojekt. Tine Prøitz: Universitetet i Sørøst-Norge (USN) (prel.)
Seminarieansvariga: Andreas Bergh, Tatiana Mikhailova

Vecka 14, 4 april

Program: Linnea Tillema, Uppsala Universitet: Pedagogiseringen av känslolivet i 1970-talets Sverige. Andreas Bergh, Uppsala universitet (prel.)
Seminarieansvariga: Leo Berglund , Urban-Andreas Johansson

Vecka 18, 2 maj

Program: Jenni Nilsson, Uppsala Universitet: 10%-manus
Seminarieansvariga: Nils Kirsten, Maria Rosén

Vecka 20, 16 maj

Program: Malin Kronqvist Håård, Örebro universitet: doktorandprojekt
Daniel Pettersson, Högskolan i Gävle, Elin Sundström Sjödin, Mälardalens högskola(prel.)
Seminarieansvariga: Stina Hallsén, Jenni Nilsson

Vecka 22, 30 maj

Program: Elise Farstad Djupedal, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim: avhandlingsprojekt
Seminarieansvariga: Marie Karlsson, Ricardo Kaminski

Vecka 24, 13 juni

Program: Våravslutning
Seminarieansvariga: Henrik Román, Urban-Andreas Johansson

Senast uppdaterad: 2022-03-10