Uppsala Studies of History and Education (SHED)

Uppsala Studies of History and Education (SHED) utgör en mångvetenskaplig miljö som samlar forskare vid institutionen som är intresserade av utbildningshistoria, didaktikhistoria, historiedidaktik samt barn- och ungdomshistoria.

Forskningen inom SHED finansieras av bland andra Vetenskapsrådet, Handelsbankens forskningsstiftelser, Riksbankens jubileumsfond samt Wallenbergstiftelserna.

SHED har sitt ursprung i den utbildnings- och kultursociologiska forskningsmiljö som prof. Donald Broady skapade och som allt sedan tillkomsten av den Nationella forskarskolan i utbildningshistoria 2005 utvecklats till ett centrum för utbildningshistorisk forskning i Sverige. SHED har även ett välutvecklat internationellt nätverk som inkluderar samarbeten med exempelvis Prof. Marcelo Caruso (Berlin), Prof. Daniel Lindmark (Umeå), Prof. David Mitch (Maryland), Prof. Sam Wineburg (Stanford), Prof. Merethe Roos (Sørøst-Norge), FD Ingrid Brühwiler (Chef för avdelningen för de offentliga skolorna i kantonen Appenzell Ausserrhoden i Schweiz), FD Gabriele Cappelli (Universitat Autònoma de Barcelona) och FD Christian Larsen (Köpenhamn).

Vidare har SHED också arrangerat en rad olika nationella och internationella konferenser, som exempelvis fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen (2009), History of Schooling (2011), tredje International Conference on the History of Mathematics Education (2013) och sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen (2015). Därtill har SHED även fungerat som värd för två hedersdoktorer vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet: David Mitch (Maryland, 2013) och Jane Humphries (Oxford, 2016)

Organisation

SHED:s arbete leds av ett vetenskapligt råd bestående av tillsvidareanställda lärare och forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Därutöver har gruppen en rad övriga medlemmar, en grupp av seniora forskare som bidrar med råd samt associerade medlemmar vid andra lärosäten.

Kontakt

Kontakta medlemmar i SHED.

Den som har en mer generell fråga till gruppen som helhet kan skicka e-post till gruppen

Senast uppdaterad: 2022-03-10