Det utbildningshistoriska nätverket

I samband med Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005 bildades ett nätverk för utbildningshistorisk forskning, på initiativ av professor Donald Broady (Uppsala universitet). Nätverket syftar till att underlätta samarbetet och kommunikationen mellan företrädare från olika akademiska discipliner inom det utbildningshistoriska fältet. Sedan 2009 samarbetar nätverket med de nordiska utbildningshistoriska konferenserna, och sedan 2014 med Nordic Journal of Educational History, i syfte att stärka det utbildningshistoriska forskningsfältet i Norden.

Några gånger per termin distribueras utskick per e-mail till nätverkets ungefär 250 medlemmar. Utskicken samlas på nätverkets hemsida, och nätverket finns sedan 2015 på Twitter (@utbhist_natverk). Avsikten med det utbildningshistoriska nätverkets hemsida är att det ska komplettera nätverkets utskick, och fungera som en översikt eller introduktion till svensk och nordisk utbildningshistorisk forskning.

Det utbildningshistoriska nätverket är ett utmärkt sätt att hålla sig informerad om aktuell utbildningshistorisk forskning. Samtidigt utgör de en god möjlighet för den som vill sprida call for papers eller information om allt från kommande konferenser och sessioner till antologier, artiklar och forskningsprojekt.

Nätverket koordineras av Johannes Westberg, numera professor i utbildningens historia och filosofi vid universitetet i Groningen. Den som är intresserad av att få utskick via nätverkets mejllista, eller har frågor kring hemsidan vänligen kontakta Johannes Westberg

Senast uppdaterad: 2023-11-23